meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výhľad na rok 2023 - 1. časť

Uverejnené 30.decembra 2022
na stránke Heinza Grilla:
po nemecky: https://heinz-grill.de/menschheit-entwicklung-spirituell-ausblick-2023/
po slovensky: https://heinz-grill.de/sk/vyhlad-na-rok-2023-1-cast/

Ako človek dospeje k vízii a predpovedi budúcnosti?

Možnosť, že človek bude opakovať citáty od Nostradama, najznámejšieho jasnovidca budúcich impulzov, je tu dnes pre každého. Nostradamus priniesol duchovné vízie, ktoré však odovzdal ľudstvu v zašifrovanej podobe.

Ako sa dá získať vízia budúceho hospodárskeho systému? Jasnovidci, ktorí pozorujú skôr ducha vo vývoji, sa menej orientujú na ekonomiku. Tá sa pre výskumy javí ako materiálne pole.

Tu je jednou z možností starostlivo študovať údaje Ernsta Wolfa a rôznych expertov na hospodárstvo, ktoré vznikli skutočne pomocou analýzy systémov a takto si osvojiť predstavu, ako by v budúcnosti mohli nastať určité udalosti, ťažkosti a prípadne kolapsy. Analýzy odborníkov na ekonomiku spočívajú na skutočných výskumoch a končia uzávermi, ktoré sú z nich vyvodené. To ešte nie sú typické duchovné vízie.

V zásade to ponúka veľké ťažkosti, keď niekto predkladá výpovede prostredníctvom vízie, ktoré prorokujú budúcnosť a nie sú dostatočne podložené. Veľmi zreteľne sa ukazuje relatívna hodnota týchto výpovedí. Ak niekto napríklad sleduje tieto výpovede, veľmi ľahko sa dostane k nie práve prospešnej ambícii sám seba chrániť pred nebezpečenstvom a tak bez pohľadu na celok sa čisto vo vonkajšom živote zachraňovať. Také prognózy, aké pochádzajú od Irlmeiera, bavorského jasnovidca, môžu byť do určitého stupňa správne, avšak predsa len nesú vždy riziko úplného časového zmätenia udalostí a pretože neobsahujú súvisiacu logiku, logiku, ktorá je spojená s myšlienkou vývoja človeka, viaže jednotlivého človeka hlbšie na jeho ego a na jeho inštinkt sebazáchovy. Týmto výpovediam často chýba vízia skutočnej budúcnosti. Strach z negatívneho osudu nadobúda exponenciálnu zložku práve prostredníctvom výrokov, ktoré sa ľudstvu povrchne a zovšeobecňujúc predkladajú a jedinec ešte nevie, ako by mal zaobchádzať so skutočným fenoménom času. Chýba produktívna schopnosť orientovať sa v nakopených polaritách. Negatívne proroctvá majú pre ľudí zvláštnym spôsobom veľmi príťažlivý charakter a mnoho ľudí ich číta.

Spirituálny pohľad chce fenomény času dostatočne skúmať, objasňovať a súčasne nájsť spôsoby, ktoré pre nadchádzajúci rok prinesú čo najpriaznivejšiu reakciu. Správne úsudky, ktoré sú postavené na duchovnej spirituálnej základni, v žiadnom prípade nespôsobujú strachy, ale umožnia vzrastajúce kroky k iniciatíve konať a napokon poskytujú jasné vnímanie ako negatívnych očakávaných udalostí, tak aj priaznivejších vývojových procesov.

Rozvinutie vízie na rok 2023

Ako sa dá predvídať budúcnosť? Niekto, kto sa školí v tom, ako získať pohľad do posmrtného sveta, a to nie prostredníctvom rýchleho zážitku blízkeho smrti, akým je náhle vystúpenie z tela, ale tým, že sa odhodlá k pracovným činnostiam, ktoré vedú k rastúcemu oceneniu tých duší, ktoré už odišli zo Zeme, ten si všimne neobvyklé procesy. Tieto duše bez tela však takisto nedokážu predpovedať budúcnosť. Aby človek videl budúcnosť sám v rámci celej rozporuplnosti udalostí, závislostí, zmätených pozícií a poblúdených pochybností, musí študovať javy pozemského sveta, ako aj posmrtného sveta a nakoniec dokonca aj ponad ne siahajúci duchovný svet s jeho zákonitosťami. Tak ako môže človek pomocou štúdia histórie získať pozoruhodné ponaučenia o tom, kedy a v akej dobe boli vedené určité vojny, tak sa dajú urobiť relatívne dobré predpovede budúcej skutočnosti, o to ešte viac pozorným a vycvičeným vnímaním duchovného a duševno-posmrtného sveta. Nedajú sa však vždy presne definovať, pretože podliehajú výkyvom ľudských vplyvov. Vo chvíli, keď sa napríklad v určitom národe utvrdí vôľa urobiť niečo pozitívne a morálne vysoké, možno zabrániť vážnym ranám osudu, ako sú vojny; a na druhej strane mnohé opomenutia, najmä tie, ktoré sa dejú v duchovnej oblasti, s najväčšou pravdepodobnosťou podnietia konflikty a násilie vo svete. Vízia budúcnosti však môže byť vytvorená s veľmi vysokou mierou istoty v interakcii ľudstva, ktoré v sebe nesie určitú vôľovú štruktúru, s dušami, ktoré prebývajú v posmrtnom živote. Tieto vízie potom nemajú materialistický charakter, nie sú odčítané výlučne pomocou polaritného hodnotenia dobra a zla, a nadobúdajú tak možnosť, že človek sa skutočne upriami k ideálu svojou prácou na vízii budúcnosti tým, že budúcnosť spoluutvára a zabraňuje nešťastným úderom.

Ale skutočná vízia, ktorá vyzýva viac k utváraniu budúcnosti, býva menej príťažlivá, než zlomyseľné oznamovanie hrôz. Pre skutočnú víziu je nevyhnutné zaoberanie sa a štúdium, a to nie iba pre tých, ktorí ju navrhujú, ale aj pre tých, ktorí ju čítajúc prijímajú.