meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

O joge <   cvičenia duše  <   späť

Štúdio jogy NARAJANA Vám na niektorých kurzoch jogy ponúka

špeciálne cvičenia jogy -

 - rozvíjanie umeleckej oblasti radostných zmyslových zážitkov:

SPIEVANIE MANTIER

 


O mieste, obsahu a iných otázkach sa môžete informovať: Kontakt

Všetkým záujemcom o mantry alebo mantrické piesne s duchovným obsahom ponúkame zmysluplné a tvorivé zaoberanie sa spievaním, s cieľom rozvíjania zmyslu pre rozličné spirituálne pôsobenie mantier.

V tomto ohľade je významné, že piesne sa skutočne napĺňajú imaginatívnym alebo inšpiratívnym obsahom, čím sa spievanie pozdvihuje z náladovosti a z prílišného lipnutia na fyzickom prejave. Umožní to éterizáciu a rozvíjanie jemnejšieho vnímania hudby a prežívania tónov. Pieseň znie slobodnejšie a pozdvihuje sa ku kozmicko-éterickému zneniu."   H. Grill – Odvrátenie karmy

Preskúmame významový obsah mantier a mantrických piesní so snahou o vyšší stupeň porozumenia. Melódia vždy nesie mocnú vnútornú výpoveď, ktorú môžeme počas spievania spoločne rozlúštiť.

Pulzácia slnečnej sústavy je počuteľná v rytmike aj melodike mantier. Spievaním mantier sa človek vnára do žijúceho prúdu rytmu.

Éterická rovina znenia spôsobuje rozplynutie zväzujúcich štruktúr a ťažiacich pocitov. Vnútorné školenie k večným slovám, k večným zákonom a upriamenie sa k hlbšej láske v duchu ponímania zasvätencov a svätcov je bezpodmienečným predpokladom pre to, aby sme do spevu mohli vložiť skutočnú silu.

Do spevu musia vstúpiť dva veľké vyššie zdroje sily kozmicko-duchovného sveta prostredníctvom vnútornej duševnej práce. Prvý nadosobný zdroj, ktorý môžeme zažiť relatívne ľahko, nazývame rytmus. Rytmus si však nesmieme zamieňať s taktom. Druhý, oveľa ťažšie badateľný zdroj vyviera z najvnútornejšieho cítenia ľudského srdca. Toto cítenie môžeme označiť ako prebúdzajúci sa zmysel.

Zaspievajte si s nami:

Mantra OM

Mantra Nedotknuté

Mantra Om šanti om

Mantra Amma amma taje

Mnatra Ananda

Mantra Bansuri bansuri

Mantra Gopala

Mantra Džaj ambe

Mantra Džjoti do

Mantra Om Džagat Išvara

Mantra Om Mani Padme Hum

Mantra Om namo Narajanaja

Mantra Om namah Šivaja

Mantra Šiva Šiva maha deva

Mantra Šri Krišna Govinda

Mantra So ham

Mantra Tvam eva mata

Mantra Vande sat-čit-ánanda

Spievajme spolu so Satja Saji Babom: asato ma sat gamaja

Asato ma sat gamaya
tamaso ma jyotir gamaya
mrityor ma amritam gamaya

Veď ma od nebytia k bytiu,
veď ma z temnoty do svetla,
veď ma zo smrteľnosti do nesmrteľnosti.

 

Prečo spievajú vtáci a prečo ľudia?

V čom spočívajú cvičenia novej jogovej vôle?

Čo o novej jogovej vôli píše Rudolf Steiner,
ktorý tento pojem zaviedol?

 

 

 O joge <   cvičenia duše  <   späť