meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výchova vnímania citom

Neue Yogaempfindung

cítenie ako kozmická realita 

V novom vydaní knihy "Joga a kresťanstvo" s novým názvom "Meditácie, zážitok Krista v éteri" (r.2022) píše autor Heinz Grill na strane 58:

"V duši človeka už existujú rozvinuté pocity a vo vesmíre ešte čakajú mnohé nastávajúce kreácie, ktoré chcú vnútorný život obohatiť farbami a silou lásky. To, čo ešte nenastalo, chce povstať v pocitovom tele človeka a dospieť k zrelosti. Čistota citovej vnímavosti sa rozvinie, keď to nezrodené, avšak pravdivé a existujúce, čo žije vo vesmíre a čaká na zrodenie v človeku, bude vytušené a poskytne pokoj mnohým zmätkom denného zhonu."

s. 62:

"Pravé pocity v človeku vzniknú prostredníctvom reálneho stretnutia s duchom a zároveň so svetom."

"Tento druh koncentrácie na obsah alebo na myšlienku vedie k veľmi pohyblivej dynamike v myšlienkovom živote, ktorá zas vytvára nárast jemných citových vnemov."

s. 63:

"V hlbokých citových vnemoch žijú pravdy, ktoré v určitom čase naliehajú na to, aby boli uskutočnené. Je to kreativita vesmíru, vychádza z myšlienok a snaží sa o suverénne uskutočnenie. V citovom organizme človeka prostredníctvom anjela dochádza k rozkvitaniu citovej vnímavosti vo svetlej dynamike."

prostredníctvom cvičení zmyslového vnímania

prostredníctvom cvičení ásan

prostredníctvom koncentrácie vedomia

výchova poznávania životných síl

rozvinutie zmyslu pre Ja

O joge <  cvičenia duše  <  späť 

Táto stránka potrebuje podstatné zmeny.
Prosíme preto o zhovievavosť,
kým bude stránka nanovo prepracovaná.