meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Mantra Tvam eva mata


"Vnútorný obraz zmyslu mantrickej piesne Tvam eva mata je podstata rozpoznávajúceho a vznešeného oslovenia človeka, je to vedomé poznanie podstaty vzájomného stretnutia."
Heinz Grill – 1.1.2007

"V rozšírení myšlienok, cítení a prianí na blížnych, vznikajú pocity zbožnej úcty a oslobodzujúce nálady. Pocity sa nemajú rozširovať uchopujúc, pudovo, stiesňujúc, alebo požadovačne, ale pozorne, pozorujúc druhého, rešpektujúc ho, zachovávajúc poriadok a má sa v pocitoch podporovať spoločné želanie. Tí ľudia, ktorí túto oblasť vyvinuli, vnímajú druhých a vchádzajú do vzťahov s prirodzenou, budujúcou radosťou a sympatiou."
Heinz Grill – Duševná dimenzia jogy

 

Tvam Eva Mata - Bhagavadgíta 18, 66.

Tvam Eva Mata Ča Pita Tvam Eva

Ty sám si matkou i otcom, Ty sám

Tvam Eva Bandhuša Sakha Tvam Eva

Ty sám si príbuzným a priateľom, Ty sám

Tvam Eva Vidja Dravinam Tvam Eva

Ty sám si múdrosťou a bohatstvom, Ty sám

Tvam Eva Sarvam Mama Deva Deva

Ty sám si pre mňa všetkým, ó môj Bože!

 

Sarva Dharman Paritjadžja

Zrieknuc sa všetkého svojho ohraničenia

Mam Ekam Šaranam Vradžja

prijmi u Mňa samého útočisko

Aham Tva Sarva Papebhjo

JA ťa od všetkých hriechov

Mokšjaji šjami Ma Šučah

oslobodím. Buď bez starosti.

 

Kajena Vača Manasendrijair Va

Čokoľvek by som urobil svojím telom, rečou, myslením a údmi

Buddhy atmana Va Prakriter Svabhavad

alebo citom, skutočným vedomím zodpovedajúc vnútornej povahe,

Karomi Jad Jad Šakalam Parasmai

pri všetkom, čo Ti prinášam, hovorím:

Narajana Iti Samarpajami

Pre veľkého Narajanu

 

Sarva Dharman Paritjadžja

Zrieknuc sa všetkého svojho ohraničenia

Mam Ekam Šaranam Vradžja

prijmi u Mňa samého útočisko

Aham Tva Sarva Papebhjo

JA ťa od všetkých hriechov

Mokšjaji šjami Ma Šučah

oslobodím. Buď bez starosti.

 

preklad zo sanskritu podľa - Berd Lindner: Liederbögen

 

spievanie

Mantry  <  späť