meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Včelie meditácie
v súvislosti s priebehom kolobehu včelieho roka

Včelí jed

Sila šesťstenu

Včely a svetlo 

Duch úľa

Smerovanie zhora nadol

Koncentrácia a rozpínanie

Včely sa nás pýtajú

My sa pýtame včiel

Meditácie je možné vykonávať v sede s vystretým chrbtom bez podopierania alebo aj v prírode v akejkoľvek polohe, aj po stojačky. Tieto texty sú spísané tak, aby bolo možné cvičenia vykonávať vnútri po sediačky. Vo všeobecnosti pre vykonávanie ktorejkoľvek uvedenej meditácie si potrebujeme vytvoriť meditačný obsah. Uvedené texty slúžia ako myšlienkový podklad a na základe nich si vytvoríme jeden obraz, ktorý ostane živý a dynamický. Myšlienky nepoužijeme iba ako informácie na obohatenie intelektuálnych vedomostí. Necháme ich živo pôsobiť vo vytvorenom obraze. Tento obraz potom pokojne pred seba do priestoru postavíme ako objekt pozorovania a koncentrácie.

Meditatívna prax by sa mohla stať nástrojom poznávania a bežným komunikačným prostriedkom so včelstvami.

O spôsobe cvičenia meditácie

Cvičenia na vstúpenie do živého vzťahu so včelstvom a komunikáciu  <  späť

Výživa  <   včelí med  <  cvičenia  <   späť