meditácie

články

19.1.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Včelie meditácie - včelí jed

Podľa učiteľa Heinza Grilla si musíme starostlivo zvoliť meditačný obsah v myšlienkach a pretvoriť ho do obrazov. Cvičiaci si teda môže predstaviť, ako v živom svete prebiehajú dva druhy procesov. Niektoré spôsobujú rozpúšťanie alebo rozplývanie a majú ohnivý charakter. Iné zas smerujú k ustrnutiu a tuhnutiu a dajú sa označiť skôr ako zemité. Podľa tohto kritéria je možné dobre rozlíšiť tieto dva druhy protichodných procesov. V živých organizmoch vedú tie prvé k zápalom a tie druhé ku kôrnateniu.

Celá živá planéta Zem, ale aj všetko živé na nej, zvieratá, rastliny, aj ľudia starnú, kôrnatejú, strácajú pružnosť a schopnosť tvárnenia, a celkom by ustrnuli, keby nedostávali neprestajne protiliek, ktorý pôsobí opačne, teda oživujúco, rozohňujúco, teda zápalovo. Včelí jed, ale taktiež aj jedy iných druhov hmyzu alebo rôzne kyseliny dodávajú impulz oživenia a zvýšenia bdelosti a teda preduchovňujú chladnúcu a tuhnúcu hmotu. Rudolf Steiner o tom prednášal pod titulom "Podstata včiel a kozmická chémia", v knižnom vydaní je to uvedené na s.255.

Spomienka na pálčivú bolesť, keď človeka pichne včela alebo poštípe mravec vyvolá pocitovú predstavu. Teda je možné predstaviť si, ako sa postihnuté tkanivo zapáli a ako sa pôsobením včelieho jedu rýchlejšie rozprúdi krv v ľudskom tele. Jed teda musí obsahovať niečo, čo poháňa krv, rovnako ako keď ju poháňa organizácia ľudského Ja - to duchovné v človeku a poháňa aj včelu k jej obehovej činnosti v prírode. Po bodnutí včelou, táto sila v krvi vzrastie, krv začne ohnivejšie prúdiť. To znamená, že včelí jed obsahuje tajuplným spôsobom to, čo sa u človeka nazýva Ja, ústrojnosť ľudského Ja. Podľa Rudolfa Steinera jedy vo všeobecnosti priťahujú a zbierajú z okolia duchovno a sú jeho nositeľmi.

Včela svoj jed taktiež potrebuje, aby mala rovnako ako človek tú obehovú silu, ktorá v ľudskom tele poháňa krv. U včiel spôsobuje prúdenie včiel robotníčok po krajine. A na to je potrebná naozaj výdatná sila včelstva, aby bolo schopné vykonávať tú nesmierne intenzívnu obehovú činnosť po celom kraji. Kvôli tomu má včelstvo svoj včelí jed.

Obrovské množstvo včiel denne vylietava z úľov. Usilovne navštevujú kvety a pritom každej kvetine darujú kvapôčku svojho jedu ako dar z lásky. Bez neho by nemohlo nastať kozmické oplodnenie a rastlina by strácala schopnosť tvoriť semená. Odkvitnutím by tak skončil rastlinný proces a nebolo by možné nijaké znovuoživenie rastlinnej bytosti. Keď však kvetina dostane včelí jed, malinkú kvapôčku žiarivého, ohnivého jedu, jej bytosť precitne a zabezpečí prechod k novej generácii.

 

A temnota smrti sa tak prejasní, presvetlí, preteplí, oživená malilinkým, skoro nepatrným, avšak nesmierne významným darom včely. Odumierajúca kvetina dostáva od milujúcej včely rozpaľujúci a oživujúci liek, aby mohla vytvoriť životaschopné semená. Človek skutočne porozumie včelám iba vtedy, keď sa nebude riadiť iba vonkajším zmyslovým vnímaním a intelektom, ale bude ich vnímať s určitým vnútorným nazeraním.

Prebudenie rastliny ako duchovnej bytosti je podmienené maličkou kvapkou svietivého včelieho jedu, ktorý ju prevedie od procesov vädnutia k tvorbe nových zárodkov života v podobe semien. Ba dokonca, keď tieto myšlienky a predstavy cvičiaci vedie ďalej a pozrie sa na to, čo spôsobuje všade v celej prírode, aj v ľudskom tele jemne rozptýlená kyselina mravčia alebo ďalšie kyseliny a jedy, uvedomí si, že ani ľudstvo by sa bez týchto všadeprítomných a pôsobiacich látok nemohlo rozmnožovať, lebo by nedokázalo vytvoriť mužské semeno. Tieto látky sa veľmi jemne rozptýlené nachádzajú v lese, na rastlinách, v ľudskom tele, vo vzduchu, všade. Píše o tom Rudolf Steiner a uvádza, že človek v potravinách prijíma kyselinu šťaveľovú a premieňa ju vo svojom tele na kyselinu mravčiu, ktorú potrebuje. 

 

Uvedené myšlienky a predstavy by cvičiaci nemal iba skonzumovať ako informácie, ale ich môže použiť ako meditačný obsah. Možno si bude treba prečítať text viackrát, aby si človek dokázal vytvoriť jeden výstižný obraz. Vytvorí si živý a dynamický obraz o včeľom jede, skoncentruje ho a postaví ho pred seba, aby sa stal predmetom koncentrácie a meditačným obsahom

Výživa  <   včelí med  <  cvičenia  <   Včelie meditácie   <   späť

L bežne dostupná včelárska literatúra