meditácie

články

19.1.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Včelie meditácie - sila šesťstenu

   

Sila šesťstenu v prírode ako sila Zeme

Predmetom tejto meditácie je formotvorná sila šesťstenu. Táto sila utvárania šesťstenov podľa Rudolfa Steinera pochádza z vesmíru. Avšak Zem ju do seba pojala a z vnútra Zeme spôsobuje tvorbu kryštálov. Napríklad oxid kremičitý je touto silou vytláčaný zo zeme smerom von a vznikajú formy šesťstenov. Živo si predstavme tieto sily ako dynamický obraz. Pod povrchom Zeme je prítomné vysoké percento kremíka. Ale aj v ľudskom tele sa kremík nachádza vo forme oxidu kremičitého, avšak to podstatné je prítomnosť síl v ľudskej hlave, ktoré sú schopné vytvárať šesťsteny. Pozor, nie kryštály sú v hlave, ale sily!

Sila šesťstenu v prírode a v človeku

Nehovoríme tu teraz o substancii kremíka, ale o silách. Tieto sily prúdia neustále a pôsobia z hlavy do celého tela, ako uvádza Rudolf Steiner. Sú to tie isté sily, ktoré vonku v prírode pod povrchom Zeme vytvárajú šesťstenné kryštály kremeňa tak, že prúdia zo Zeme smerom k povrchu a vytláčajú z kremennej substancie kryštály. V človeku je pôsobenie opačné, zhora z hlavy smerom do končatín. Sú to tie isté sily vôle stať sa šesťstenom.

Rozdiel je iba v tom, že v prírode tvorivý proces dôjde až k zavŕšeniu vo fyzickej podobe, kdežto v ľudskom tele sa tento proces tvorby neukončí, inak by v našom tele všade vznikali tvrdé kryštály. Sily života túto zatvrdzujúcu silu formovania šesťstenov kremeňa neprestajne zastavujú a nedovolia jej zrealizovať sa až do konca.

Človek tieto sily formovania šesťstenu potrebuje mať k dispozícii v aktívnom živom štádiu.

Do fyzickej realizácie dovedený šesťstenotvorný proces vidno v prírode napríklad aj na tvorbe snehových vločiek. 

 

Voda obsahuje sily pre tvorenie kryštalických foriem. Tieto sily sa začínajú zviditeľňovať napríklad na zamŕzajúcej mláke.

  

Sila šesťstenu vo včelstve - vosk, med, včela

Sila šesťuholníka sprevádza a formuje včelu po celý život. Prejavuje sa až do jej tela. Napríklad oči včely sa skladajú zo siedmich tisícov šesťuholníkových očičiek.L Ďalším prejavom je jej schopnosť tvoriť vlastným telom voskové šesťhranné bunky. Včela samotná vyrába vosk z potravy, ktorú nazbiera v prírode, z toho, čo vytvorilo Slnko a prostredníctvom živých síl tepla a svetla vtelilo do kvetov.

Je možné pozorovať, ako včela najskôr svojimi voskovými žľazami vytvorí celkom priehľadnú tekutú kvapôčku vosku, ktorá na vzduchu ihneď začína tuhnúť na malinkú šupinku. Je to magický proces. Včely prikladajú šupinku k šupinke a stavajú z vosku svoje obydlie, voskové bunky šesťhranného tvaru. Na rozdiel od kryštálov kremeňa včelie voskové bunky sú duté, aby včely do nich mohli uskladnovať med a peľ. V týchto voskových šesťhranných komôrkach sa tiež vyvíjajú všetky včely (okrem včelej matičky) od vajíčka, cez larvičku, kuklu, až po dospelú včelu. V týchto procesoch včela nadobúda schopnosť vytvárať šesťsteny z vosku.

Včely svoju voskovú stavbu začínajú zhora, akoby zviditeľňovali cestu stvorenia zhora, z ducha, smerom nadol do fyzického prejavu. Vosk je najskôr priesvitný a celkom svetlý, skoro biely. Voskové bunky sú v pláste umiestnené skoro vodorovne, majú iba malý sklon otvorom jemne nahor. V strednej zvislej rovine voskového diela sa dno buniek z jednej stany plástu skladá s bunkami z opačnej strany, akoby šachovnicovito, avšak s dnom šesťhranným. Takže strednú zvislú „rovinu" tvoria striedavo rytmicky vytvarované šesťuholníkovité dná buniek a odtiaľ včely budujú približne vodorovné steny každej bunky.

Keď zapálime sviečku zo včelieho vosku a oheň roztaví vosk, ktorý sa odparuje, dostáva sa do stavu, v akom je prítomný aj v ľudskom tele. Máme ho v sebe ako sily.

Med uskladnený v úli v šesťbokých voskových nádobkách - bunkách získava od nich tiež silu šesťstenu. Pre človeka, najmä v staršom veku, podľa Rudolfa Steinera stačí prijať malé množstvo medu denne, aby dodatočne získal silu formovať svoju podobu a pevnosť. Z medu teda na človeka pôsobí tá istá formotvorná sila, ktorá v prírode utvára šesťsteny. Na čo ju človek potrebuje?

Sila šesťstenu v človeku

V ľudskom tele sa nachádzajú spojivové tkanivá, fascie, ktoré obsahujú kremík. Sú priehľadné, čo poukazuje na ich vzťah ku svetlu. Látkou sprostredkujúcou svetlo je tu práve kremík.

Okrem výskytu v tkanivách pod pokožkou, nachádza sa kremík napríklad aj v tkanivách, v priehľadných blanách, ktoré obaľujú vnútorné orgány. Formotvorná sila svetla sa tu stretáva s látkou.

Okrem tohto pôsobenia, podľa Heinza Grilla, formotvorné sily kremíka umožňujú človeku schopnosť tvoriť myšlienky a uskutočňovať ich v reálnom živote. V tomto prípade tiež hovoríme o silách, nie o substanciách.

Uvedené myšlienky a obrázky je možné považovať za materiál pre prvú konsolidačnú fázu meditácie. Z nich utvoríme živý obraz sily šesťstenu a postavíme ho pred seba do priestoru ako predmet koncentrácie a meditačný obsah.

Výživa  <   včelí med  <  cvičenia  <   Včelie meditácie   <   späť

bežne dostupná včelárska literatúra