meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Včelie meditácie - smerovanie zhora nadol

Pri tejto meditácii uvádzame oveľa menej textu, než pri ostatných. Koniec koncov každý meditačný text, uvedený v tejto skupine včelích meditácií, by mal vyústiť do vytvorenia obrazu. Živá bytosť - včelstvo - si svojím charakterom vyžaduje aj živý dynamický obraz. A to zvlášť pri tejto meditácii, kde si všimneme, ako slnečná bytosť prichádza zhora alebo aj pracuje zhora. 

Včela prilieta na kvet zhora, zostupuje od Slnka, z neba.

Smer pohybu včiel ukazuje ich spôsob začleňovania sa do sveta - 

- zhora nadol - 

- z neba na zem.

Roj visí zhora nadol.

Včelstvo buduje svoje voskové oporné orgány - plásty - zhora nadol,

napríklad v drevenom rámiku,

alebo priamo zo stropu úľa alebo dutiny, v ktorej sa usadil.

Materské bunky na vývin lariev budúcich matiek visia zhora nadol.

Včely prilietajú do úľa zhora a dosadajú na letáč.

Prilietajú z neba a zas k nebu odlietajú.

Ak roj pristane na pripravenom úli, vchádza medzi prvými matka so svojím sprievodom

a za ňou zlieza celý zvyšok roja zhora nadol do letáčového otvoru.

 

Nazbierali sme určité množstvo obrazov, ako včely zostupujú z neba na zem. Včelstvo nám tým ukazuje vo všeobecnosti aj gesto človeka, ako zostupuje z neba a stavia sa do života na Zem. Na základe týchto obrazov si vytvorme pre meditáciu jeden dynamický obraz, ako včela zostupuje a smeruje zhora smerom nadol. Udržme tento obraz v koncentrácii.

Výživa  <   včelí med  <  cvičenia  <   Včelie meditácie   <   späť