meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Včelí med

 

Včelí med

 

Med pôsobí liečivo nie iba na telo človeka, ale na všetky bytostné články. Podobne liečivo pôsobí aj propolis a vosk až do všetkých článkov ľudskej bytosti, dokonca až do síl morálky. Včelstvo je nositeľom vysokej sociálnej bytosti a sprostredkováva pre človeka možnosť pripojenia sa na duchovný prúd smerujúci do budúcnosti.

 

 Chystáme sa tu uverejniť myšlienky o vzťahu človeka a včiel a súvisiace cvičenia.

 Včela je jediný živý tvor, ktorý dokáže žiť z farebnej nádhery kvetov, z ich nektáru, peľu, a vôní bez toho, aby niečo zničil. Dokonca práve naopak, opeľovaním prinesie rastlinám schopnosť vytvoriť plody.

Včely sa živia bez ničenia.

Nektár kvetov je zdrojom sacharidov, peľ je zdrojom bielkovín.


 Včelstvo je jeden celok. Jednotlivé včely predstavujú články celku a navzájom rytmicky a múdro spolupôsobia v silnej súvislosti s tým, čo sa odohráva v ich blízkom aj veľmi vzdialenom okolí.

Čo sa deje v procese rojenia?

 

Včely si svoj oporný orgán - voskové plásty budujú samé zo seba. Vosk vytvárajú vlastným telom, vo voskových žľazách.

Včely nosia idey od človeka k človeku prostredníctvom elementárnych bytostí.

Včela robotnica sa celkom vzdala pohlavnosti a intenzívne napĺňa ovzdušie nezištnou čistou láskou.

Pri včelárení sa riadime prirodzenými potrebami včelstiev. Nechávame ich stavať vlastné voskové dielo bez medzistienok. Rozmnožovanie si včelstvá zabezpečujú prirodzeným rojením. Zimné zásoby tvorí ich vlastný mäd.

Charakter umiestnenia včelína výrazne a priamo ovplyvňuje zdravie a kvalitu života včelstiev.

Výživa včiel

prirodzená                    dopĺňaná človekom

HLAVNÉ MEDONOSNÉ RASTLINY

Ľudstvo stratilo inštinktívnu múdrosť. V súčasnosti máme rozvinúť múdrosť novým a vedomým spôsobom a priniesť exaktné poznatky do chovu včiel. Z poznatkov súčasných materiálne a chamtivostne orientovaných včelárov sa môžeme mnohému priučiť, tomu, čo včelstvám prospieva, ale aj spoznávať to, čo im škodí. Avšak ponad to sa snažíme tvorivo hľadať nové cesty poznania a uskutočňovania múdrosti vo včelárení. Schopnosť vžívania sa, vciťovania, vnímania celku včelstva citom nám povie, kam a ako máme umiestniť včelín a ako so včelstvami zaobchádzať.

ČO SA DEJE, KEĎ NA KVET PRILETÍ VČELA?

 

Rudyard Kipling -     Včely

Načúvaj včelám, keď si s nimi,
môžeš skryť, čo chceš pred blížnymi,
my sa to chceme dozvedieť.
Kto mlčí, nedostane med...

Ty nevesta v deň skvelý
do biela odetá,
chcú všetko počuť včely,
inak preč odletia.

Len tak do končín iných,
sa prosto niekam stratia.
No ak ty nezradíš ich,
ony tiež nezradia ťa.

Či svadba je, zrod, pohreb,
novosti v zámorí,
to čo ti dušou pohne,
sa včelám hovorí.

Keď letia tam i naspäť
pomedzi vejáre,
vrav o všetkom,
veď na svet zvedavá včela je.

Nečakaj pod stromami
vtedy, keď blesk má prísť
a nikdy pred včelami
neprejav nenávisť,
zmiznú do končín iných,
do neznámeho kúta.

Ak nezarmútiš ty ich,
včely ťa nezarmútia.

 

 

Literatur

  1. Rudolf Steiner: Grundelemente der Esoterik, GA 93a (1987), ISBN 3-7274-0935-5 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org rsarchive.org
  2. Rudolf Steiner: Mythen und Sagen. Okkulte Zeichen und Symbole, GA 101 (1992), ISBN 3-7274-1010-8 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org rsarchive.org
  3. Rudolf Steiner: Über Gesundheit und Krankheit. Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre, GA 348 (1997), ISBN 3-7274-3480-5 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org rsarchive.org
  4. Rudolf Steiner: Mensch und Welt. Das Wirken des Geistes in der Natur. Über das Wesen der Bienen, GA 351 (1999), ISBN 3-7274-3510-0 pdf pdf(2) html mobi epub archive.org rsarchive.org