meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Cvičenia na vstúpenie do živého vzťahu so včelstvom a komunikáciu

R.Steiner pre Helmuta von Moltkeho, 11.dec.1915, GA 40, s.27 napísal:

 Keď pokoj vlny duše vyhladí

     a trpezlivosť rozprestrie sa v duchu,

Božie slovo prúdi

     vnútrom človeka

a snuje mier

     večnosti

          v behu času

              do všetkého života.

Na stránke uverejníme konkrétne cvičenia duše, ktoré sú aplikáciou cvičení duše od Heinza Grilla. (s prihliadnutím na osobitosť včiel)

Včely sú veľmi vnímavé. Poznajú človeka. Ak sa túžime zoznámiť so včelstvom, závisí na oboch, ako bude komunikácia prebiehať, ale predovšetkým záleží na motíve človeka.

Ak prídeme ku včelám, a nepokľakneme v poklone, nie sme hodní toho, aby sa k nám včely priblížili. Podľa Rudolfa Stenera je včelstvo nositeľom vysokej sociálnej bytosti, ktorú v atlantských dobách vyšľachtili mysterijní kňazi, aby umožnili človeku primeraný vývoj, smerujúci do budúcnosti. Včely majú v živote človeka mimoriadne úlohy. Okrem tých bežne známych, ako je tvorba vosku, mädu a propolisu, oveľa dôležitejšou je ich úloha liečenia atmosféry. Podobne, okrem bežne známeho opeľovania, pri navštívení kvetu, včela sprostreduje kozmické oplodnenie. A potom prostredníctvom elementárneho sveta včely prenášajú myšlienky od človeka k človeku. Duchovná sociálna bytosť ľudstva takto pôsobí prostredníctvom včiel do sveta ľudí.

Vstúpiť do reálneho vzťahu so včelstvom má svoje špecifiká. Je to niečo celkom iné, ako vstúpiť do vzťahu s niektorým stromom alebo niektorou inou rastlinou. Včely považujeme za príslušníkov ríše zvierat. A predsa je včelstvo úplne inakšou bytosťou, než akékoľvek iné zviera. Jeho výnimočnosť musíme úctivo rešpektovať a pri nadväzovaní kontaktu ju konkrétne spoznávať. Včelstvo nie je len tak "nejaký hmyz". A už vôbec ho nesmieme ani degradovať na živý stroj na výrobu mädu alebo na opeľovanie.

Ako prvý predpoklad na zoznámenie sa so včelstvom sa ukazuje uvedomenie si významu a úlohy včiel pre človeka, ich významnej a nezastupiteľnej úlohy v sociálnom živote ľudí a vedomé vzbudenie úcty, úžasu a pokory. Hovoríme o úlohách oveľa vyšších, než je opeľovanie rastlín a zabezpečovanie úrodnosti plodín, ktorými sa človek živí. Hovoríme o celkom iných úlohách, než je občasné uspokojenie túžby po sladkej chuti prostredníctvom mädu, a to aj keď prihliadneme na jeho liečivé účinky.

Cez „Jogu z čistoty duše" vchádza do vývoja ľudstva nový vývojový impulz. V čom však spočíva to nové? Čomu nás včely môžu naučiť?

Súčasne s prvým zoznámením sa so včelstvom v myšlienkach, prichádza tiež nevyhnutné zoznámenie sa naživo, v priamom kontakte so včelami v prírode. Človek nemusí byť včelárom, ani otvárať úľ, aby sa so včelstvom zoznámil naživo. Včely lietajú po kraji a ovplyvňujú život celej prírody aj človeka, a to približne po hranice doletu. A predsa pre dobré poznanie a nadviazanie vzťahu je blízky kontakt veľmi nápomocný. Mnoho času a bdelej pozornosti si vyžaduje spoznávanie toho, ako včelstvo počas roka žije, pracuje, pulzuje... Pozorovanie správania sa včiel na letáči pri tom má tiež nezastupiteľnú úlohu. Priame pozorovanie včelstva fyzickými zmyslami je dôležitým krokom.

Kvôli spoznávaniu je potrebné klásť priamo včelstvu otázky. Tie sa môžu týkať celkom bežných záležitostí, ako je napríklad počasie, znáška, stav včelstva a množstvo iných. Ale otázky sa môžu týkať aj oveľa hlbších súvislostí života.

Pri stretnutí so včelstvom teda vzniká rozhovor. Predstavme si, že sa stretneme s človekom a napriek tomu, že sa o neho zaujímame, príradne by sme sa od neho chceli niečo dozvedieť, avšak neprestajne by sme iba rozprávali a svoju myseľ by sme zaplavovali nejakými myšlienkami, predstavami, túžbami alebo nejakými pocitmi. Kde by potom bol priestor na počúvanie?

Včely sú nesmierne citlivé na to, aby sme pred nimi ostali ticho. Vnímajú nás so všetkým, čím v skutočnosti nie sme, ale chodíme do toho niečoho akoby odetí, zahalení, a bráni nám to v jasnom pokojnom rozhovore a včely to vnímajú, akoby k nim pristúpilo hrôzostrašné, démonické strašidlo. S "takým dačím" sa predsa nepustia do pokojného rozhovoru! A preto musíme toto svoje "strašidelné ošatenie" odložiť, vyskočiť z neho a pristúpiť k vysokej včelej bytosti oslobodení od bežného nepokoja a zahalenia. Sprevádzať nás smie jedine úcta a pokora.

A včelstvo prijme pozvanie na stretnutie.

Včelie meditácie - tu postupne uverejňujeme jednotlivé meditácie súvisiace s priebehom včelieho kolobehu roka.

Včely - základné cvičenie

sociálnosť   <   späť