meditácie

články

19.1.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Včelie meditácie - koncentrácia a rozpínanie

Pre nasledujúcu meditáciu použijeme ako konsolidačnú fázu iba málo slov – iba dva obrazy:

Včely vylietajú z úľa, akoby ich úľ vydychoval, a počas dňa sa rozstrekujú do krajiny ako kvapky tepla. Keď Slnko svieti na oblohe, včelstvo sa dokáže rozprestrieť na neuveriteľne veľkú plochu, niekoľko kilometrov štvorcových. K večeru sa pomaly sťahuje, koncentruje späť do prítmia úľa. Vnímame denný rytmus svetla a tmy, rozpínania a koncentrácie.

V súlade s kozmom včelstvo prežíva tieto dve polarity aj v priebehu roka. Na vrchole leta zažíva najväčší rozmach života a na jeseň sa sťahuje do stíchnutého a sústredeného zimného chumáča.

Tieto dva obrazy gesta nádychu a výdychu včelstva, denného, či ročného, môžeme použiť ako objekt koncentrácie, a teda ako základ meditácie.

Mapky sú vyhotovené pomocou stránky http://www.homecrossing.de/beespace/index.html 

Jogové cvičenie parivrtta džanu širšásana - poloha hlava-koleno s výkrutom - ponúka zážitok kontrakcie, stiahnutia v spodnej oblasti chrbtice a súčasne intenzívneho rozpínania zo stredu chrbtice. Podľa Heinza Grilla je táto ásana obrazom otvorenia duševného priestoru pre duchovné vnímanie.

Výživa  <   včelí med  <  cvičenia  <   Včelie meditácie   <   späť