meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

Aktivita a čírenie

Zostava ásan s centrálnou ásanou trojuholník

1. kozmická modlitba

2. váha (tuladandásana)   a polmesiac v stoji (čandrasana)

3. poloha dieťaťa, telo v oblasti chrbta ponechať poddajné, paže viesť vysoko dohora za chrbát

4. stoj na pleciach, sviečka (sarvangasana

5. ryba (macjasana) 

6. poloha hlava-koleno (paščimottanasana) 

7. šikmá rovina (purvottanasana) 

8. polmesiac (aňdžanéjásana) 

9. polovičná kobylka (ardha šalabhásana) 

10. trojuholník v ľahu na chrbte 

11. výkrut v ľahu na chrbte (nakrásana)

12. strom (tadasana) 

13. Andrejov kríž (samdhisthana) 

14. trojuholník stranou (parsva trikonasana) 

15. vrana (kakasana) 

16. trojuholník s výkrutom (parivrtta trikoasana) 

17. trojuholník (trikonasana) 

18. široký kruh

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť