meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Meditácie X (chí)

Sedem cvičení "Ja som"

 

+
+ - + - +
+
+
+

Meditačné obsahy:

Ja som chlieb života. (Ján 6,35)

Ja som svetlo sveta. (Ján 8,12)

Ja som dvere. (Ján 10,9)

Ja som dobrý pastier. (Ján 10,11)

Ja som vzkriesenie a život. (Ján 11,25)

Ja som cesta, pravda a život. (Ján 14,6)

Ja som vínny kmeň. (Ján 15,5)

"Centrum človeka a kozmu tvorí Kristus a prejavuje sa čistými myšlienkami." H.Grill, Meditácie, 2022, s.38

O joge  <  Cvičenia duše  <  Meditácie X (chí)  <   späť