meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Predstavme si a vnímajme

Forma a obsah

1. cvičenie - kamenná soľ - predsatviteľ minerálnej ríše

V duchu si predstavme kryštalickú formu kamennej soli NaCl. Je to kocka. Predstavme si priestorovú kocku, celkom ako ideu, ako nehmotnú ideálnu predstavu kocky, ako myšlienku kubickej kryštalickej štruktúry v obraze..

2. cvičenie

Predstavme si, ako sa v priestore okolo myslenej kocky nachádzajú anióny chlóru (Cl) a katióny sodíka (Na). Kubická štruktúra ich pritiahne k sebe, do seba a podľa poriadku usporiada. Vznikne kubická kryštalická mriežka chloridu soľného - kuchynská soľ.

3. cvičenie predstavivosti môžeme venovať rastline:

Predstavme si formu nejakej konkrétnej rastliny. Najlepšie, ak ju máme pred sebou, dobre a verne ju vnímame a v ďalšom kroku si ju predstavujeme a udržiavame určitú dobu (napr. 2 minúty) v koncentrácii. Ako príklad sme zvolili SNEŽIENKU. Predstavujme si iba formu. Bez farieb, bez toho, že by sme uvažovali z akých látok pozostáva hmota snežienky. Môže to byť predstava priestorová alebo podobná kresbe na papieri.

4. cvičenie:

Minule sme si predstavovali FORMU snežienky. Naplňme ju dnes OBSAHom - hmotou - všetkými materiálnymi látkami, ktoré každá snežienka obsahuje. Uvedomme si, že bez hmotných súčastí by forma bola neviditeľná, pre zmysly nevnímateľná.

Predstavme si teraz teda formu naplnenú hmotným obsahom so všetkými zmyslovými kvalitami.

 

5. cvičenie:

Obdobný myšlienkový postup, aký sme uviedli pri minerálnej substancii, aj pri rastlinnej bytosti, ktoré obe majú svoju fyzickú zložku, uplatnime teraz pri ďalšom fyzickom fenoméne, pri ľudskom tele.

Aj ľudské telo si môžeme predstaviť, ako pozostáva z dvoch odlišných častí:
myšlienková forma (nadzmyslová neviditeľná zložka)
a materiálny obsah (vnímateľný zmyslami).

Táto predstava je v tomto cvičení objektom koncentrácie.

Cvičenia tu postupom času dopĺňame.

Začíname od celkom jednoduchých cvičení a možno bude prekvapivé, kam nás privedú.

O tom, prečo cvičíme práve tieto cvičenia si môžete prečítať tu.

Uvedené cvičenia sú iba malým prípravným príspevkom, ktorý pripravuje podmienky pre pochopenie Krista na fyzickej úrovni, aby neskôr po opustení všetkých predstáv človek mohol vnímať Krista éterického. Predstavy totiž nie je možné vôbec použiť na vnímanie zduchovnelého tela Kristovho, ktoré počas svojho pozemského života tri roky sám budoval - telo Zmŕtvychvstalého.

Týmito cvičeniami si iba pripravujeme vnútorné sily duše a schopnosť raz naozaj duchovnú myšlienkovú formu živých bytostí vnímať a spoznávať.

Cvičenia duše   <  späť