meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Keltský príbeh o posvätnej studni poznania

Kde bolo, tam bolo, za siedmymi horami, za siedmymi dolami a jedným morom, v krajine Avalon, v obkolesení deviatich lieskových krov, nachádza sa studňa poznania. Prameň tejto studne nenájdeme v našom svete. Zo studne vraj vyviera sedem pramienkov múdrosti a dokonalosti a znovu sa do nej navracajú.

Deväť liesok, skláňajúcich sa nad studňou predstavuje múdrosť, inšpiráciu a poéziu. Na mohutných kríkoch súčasne rastú listy, kvety i plody, ktoré padajú do vody.

Zo studne sa do okolitej krajiny rozlieva sedem potokov, ktoré časom mohutnejú a ako rieky vtekajú až do mora. Odtiaľ sa voda, obohatená morom, opäť podzemnými cestami vracia naspäť k prameňu.

V studni pláva losos. Je to výnimočná bytosť, ktorá sa v obrovskom mori života dokáže cez všetky nástrahy a proti prúdu vrátiť späť ku zdroju. Je inšpiráciou pre ľudí na duchovnej ceste.

Lieskové oriešky, ktoré padajú zo skláňajúcich sa vetiev deviatich mohutných kríkov, sú potravou pre lososa plávajúceho v studni. Ale až keď rozlúskne škrupinku, dostane sa k sladkému jadru. Za každý oriešok, ktorý losos zje, sa na ňom objaví bodka ako znamenie iniciácie.

Kto jedného z takýchto magických lososov zje, získa múdrosť. Vodami studne prebubláva na povrch inšpirácia zo spadnutých orieškov, aby ju mohli prijať aj ľudia.

Ako to bolo s mladým učeníkom Finnom Cumhaillom, ktorý sa vzdelával u druida Finnegasa? Alebo príbeh hovorí o jedinom človeku, raz ako o mladom adeptovi a raz ako o múdrom druidovi? V každom prípade si druid ulovil lososa a chcel ho zjesť, aby získal všetku jeho múdrosť. Nariadil svojmu učeníkovi Finnovi, aby dohliadal na varenie. Pri miešaní jediná horúca kvapka vývaru vystrekla chlapcovi na palec. Aby si ho ochladil a utíšil bolesť, okamžite si ho strčil do pusy. V tom okamihu Finn získal múdrosť, ovládol všetky umenia a začal nadobudnutú múdrosť rozlievať do sveta vo všetkom, čo robil a hovoril.

svetelný éter <  späť

deň vzduchu a svetla <  späť

 

 

Preložené a zostavené z viacerých internetových stránok.