meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Štúdium zákonitostí éterického tela

záverečný deň

na stránke pracujeme

seminár "STRETNUTIE" - o životných silách  <  späť

Posledný deň sme sa už neorientovali na spoznávanie jednotlivých éterov, ale na éterické telo ako celok a na jeho zákonitosti. Pomocou ásan a cvičení duše sa nám podarilo preskúmať 12 princípov života éterického tela.

  

  

  

  

V posledný deň sme si zopakovali hlavné učebné kroky pri éterizácii, ktoré sme sa naučili počas predchádzajúcich štyroch dní, podľa jednotlivých druhov éterov - tepelného, svetelného, zvukového a životného. Pracovali sme najskôr na založení myšlienky a prechádzali sme krok po kroku cestou zhora nadol až k vyjadreniu myšlienky fyzickým telom. Pomocou ásan sme sa učili porozumieť súvislosti procesov odumierania a procesov vznikania niečoho nového. Skúmali sme priestor a vytvárali sme nový priestor pre druhých aj pre seba. Dbali sme na rytmus v cvičeniach, v ásanách a na to, aby konanie, cvičenie a komunikácia na seminári prebiehali riadne, ale bez nátlaku. Všetky činnosti a cvičennia sme dôsledne dokončovali, aby sme započaté procesy náležite zavŕšili a ucelili.

Prakticky a naživo sme prostredníctvom cvičení jogy skúmali niektoré ďalšie vlastnosti a zákonitosti éterického tela ako je príťažlivosť, čo je to čas a rytmus, tiež zákonitosť pohybu a protipohybu. Zisťovali sme, ako pracuje zmyslové vnímanie, čo sa deje medzi zmyslovým orgánom a objektom. V ásanách sa dá nádherne a elegantne vnímať vzájomné doĺňanie foriem a tvarov, a tiež rozvíjať princíp centrovania a otvorenia.

Každej z uvedených tém by sa dal venovať jeden celý samostatný seminár. Avšak napriek tomu, že program dní bol bohatý a naplnený, pôsobil nenásilne a živo. Pretože všetky zákonitosti boli odvodené z praxe a živej skúsenosti, (nerobili sme žiadne prednášky) seminár splnil svoj cieľ - regeneráciu životných síl. Živá skúsenosť účastníkov, porozumenie a konkrétnosť zabezpečili určitú ľahkosť a oživenie, ktoré sme pobadali aj na našom okolí, ktoré sa priamo aktívne seminára nezúčastňovalo (ľudia, príroda).

V piatok, v deň Venuše, v súznení s kozmom sme na obed ako hlavnú obilninu zvolili pšeno. Táto znamenitá obilnina obsahuje zo všetkých obilnín najväčší podiel medi, teda venušanského kovu. Pšeno podnecuje cit pre estetiku, ktorý sme pri cvičeniach potrebovali substanciálne podporiť. V kombinácii s cviklou a zelenou letnou fazuľkou, ktoré podporili ako činnosť myšlienkovú, tak aj konkrétnu vôľu k činorodosti, čo bolo na seminári v posledný deň mimoriadne prospešné.

Seminár bol založený na solídnych teoretických aj praktických poznatkoch, rytmicky vystavaný podľa éterických zákonitostí a prebiehal usporiadane, jasne a dôsledne konkrétne. Námety sme čerpali zo živých cvičení s Heinzom Grillom a z príslušnej literatúry.

Priebeh stretnutia:

Uvedenie do témy v prvý deň seminára.

Deň vody   ...  Deň zeme    ...   Deň vzduchu    ...   Deň ohňa

Záverečný deň - štúdium zákonitostí sústavy životných síl (éterického tela)