meditácie

články

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Joga je viac než ásana.

Joga, ľudská sociálnosť a individuácia

Cez „Jogu z čistoty duše" vchádza do vývoja ľudstva nový vývojový impulz. Tak ako pri klíčení semienka pod zemským povrchom je činný určitý konkrétny silový impulz pre vývoj rastliny, celkom iný impulz vchádza do vývoja rastliny pri vyrastaní nad zemský povrch, kde sa rastlina stretáva s novými podmienkami a energiami. Vyrastá stonka s listami. Postupne sa pripravuje zásah ďalšieho vývojového impulzu. V dôsledku toho sa listy postupne zmenšujú, až sa rast a vývoj celkom zastaví. Rastlina čaká na nový impulz. Ten spôsobí tvorbu celkom nového rastlinného orgánu – kvetu. Na vytvorenie puku a na to, aby sa z neho rozvinul kvet, sú potrebné iné sily a pôsobenia kozmu. A tak celý život rastliny sa odohráva tak, že v určitých vhodných okamihoch vstúpi akoby zboku nový vývojový impulz a rastlina začne produkovať nové tvary, farby, nové orgány svojej bytosti.

Podobne je to aj s vývojom jednotlivého človeka a dokonca aj s vývojom ľudstva. Sociálnosť ľudstva bola kedysi riadená z mysterijných miest prostredníctvom kňazov. V dnešnej dobe vývoj pokročil a vstupujú do neho ďalšie impulzy. Prostredníctvom novej jogovej vôle vstupuje do ľudstva nový vôľový impulz. Okrem iných aspektov, prináša podnety na celkom inú sociálnu štruktúru a budovanie vzťahov medzi ľuďmi, než doteraz. Ľudia musia tento nový impulz najskôr pochopiť a prijať a súčasne túto novú vôľu postupne začínať uskutočňovať.

V čom však spočíva to nové? Starý spôsob života v rodových spoločenstvách už dávnejšie postupne nahradil spoločenský život prevažne v oveľa väčších celkoch, kde sa príslušnosť k rodu už toľko nepreferuje. Ak určitá skupina nie je schopná prijať tento nový vývojový sociálny impulz, snaží sa ten starý zakonzervovať, ale výsledkom napríklad môže byť úpadkové, a práve preto aj zločinecké, mafiánstvo. V oblasti zdravia nás zas novodobá choroba rakovina upozorňuje na iný aspekt túžby zotrvať v starých štruktúrach, v ktorých by ešte chcela dominovať dedičnosť alebo kde sa zdôrazňuje princíp autority, podriadenosti a poslušnosti. Rakovina nás vyzýva, aby sme sa vymanili z dedičného prúdu a rozvinuli individuáciu.

Včely nás tiež svojimi chorobami a najmä výskytom parazitujúceho klieštika upozorňujú na to, že individuácia nesmie byť poňatá egocentricky, ale má ju sprevádzať otvorenie sa vyšším aspektom bytia a novým vývojovým impulzom. Tie sa prejavia práve predovšetkým v oblasti sociálneho spolužitia a vo vytváraní vzájomných vzťahov po novom. Tu nás spoločenstvo včiel má čo naučiť.

V súčasnom období vývinu duše vedomej je egoita človeka nevyhnutným štádiom. Súvisí to s rozvojom myslenia. Skutočne sociálni sme iba v spánku. A predsa aj v bdelom stave môžeme svoj egoizmus vyvažovať rozvíjaním sociálnosti prostredníctvom toho, aby sa to, čo sa deje počas spánku stalo vedomou súčasťou bdenia. Aby človek v bdelom stave a celkom vedome do všetkých detailov, komunikoval s duchovným svetom, čo v súčasnosti robí väčšinou iba nevedome počas spánku.

"Tou mierou, akou duchovný svet vstupuje v človeku do vedomia, tou mierou sa môže rozvíjať súžitie ľudí, tou mierou môžu ľudia vystupovať nad antisociálne pudy a tvoriť sociálnosť." - Rudolf Steiner: Ako môže ľudstvo opäť nájsť Krista, s. 157

texty onedlho doplníme

tézy:

sociálnosť človeka v minulosti a dnes

sociálnosť a skupinovosť

sociálnosť a individuácia dnes

vzťah človeka a včiel

joga, individuácia a sociálnosť človeka

Na duchovnú úlohu včiel a na ich vzťah s človekom sme my ľudia zabudli, a preto sme upozorňovaní prostredníctvom klieštika, aby sme sa rozpamätali.

Cvičenia na vstúpenie do živého vzťahu so včelstvom a komunikáciu

O pôvode včiel a svetelného koreňa

Včelí med  <   späť