meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

Zostava na rozvíjanie 2. lotosového kvetu Svadhistána

Kozmická modlitba – sedemčlenné cvičenie o vývoji
     Počiatok
     spočíva v pripravenosti
     k čistote kvetu rásť,
     ktorý doširoka svetlu sa otvára,
     naspäť do stredu vracia sa
     v uznaní
     a odovzdanosti.

Váha – dynamicky nohou prúdiť vzad a potom prejsť do polohy nohy – precítiť vodorovnosť a zvislosť, rytmické striedanie

Surja čarásana

     Najskôr uvoľnený predklon v stoji bez jasnej formy.
     Potom prebudenie zo snenia do bdelosti.
     Pohyb vo forme oblúka ako beh slnka na oblohe – bdelosť.
     Stred – celá chrbtica.
     Slnko dáva jasnú formu.
     Z ranného snenia prebudenie do jasného denného slnečného bdenia duše.

Polmesiac v stoji – otvorenie, prúdenie z nôh do chrbtice

Uttanásana – aký je rozdiel prechodu do vodorovnosti zhora a zdola?

 

Sviečka – sústredenie v centre, srdce je centrum, nohy sú periféria – prúdenie z centra do periférie

Kliešte – manipura čakra

Šikmá rovina

1-nohá poloha hlava-koleno – precítiť plochosť zemského povrchu, vyvinúť dynamiku nôh, precítiť spätný pohyb, sústredenie síl, chrbtica je stále slobodnejšia, OBRAZ – kolobeh vody v prírode

Malý mostík

Široké roztiahnutie – cesta zvnútornenia, dovedna sťahujúci pohyb cez stred do zvnútornenia, pocit dôvery v pohyb usmernený do vnútra (ako v meditácii)

Korytnačka

Kobra – spojenie s plochou vodo-rovnou, prechod do jemnejšieho elementu svetla a myšlienok

Kobylka - bezprostredná činná sila, nezávislosť

Holubí sed

Predtočný sed a točný sed

Poloha blaženosti - baddha konasana

Video: ako Heinz Grill cvičí asany baddha konasana, páv a kobylka

Uttanasana so zdvíhaním nohy

Trojuholník stranou – poloha dôvery

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť