Sviečka - stoj na pleciach - sarvangasana

     

       

sviečka z pohľadu sociálnej dimenzie

Ponúkame brožúru o stoji na hlave a o stoji na pleciach - sviečke.