meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

VLASTNOSTI – ZÁKONITOSTI ÉTERICKÉHO TELA

1. slobodné dýchanie - váha - VZDUCH 

2. príťažlivosť – podobne ako voda priťahuje k sebe látky z okolia,
naberá vplyvy a prijíma kvality od okolia - Andrejov kríž 

3. niečo musí odumrieť, aby niečo nové vzniklo - TEPLO - OHEŇ
joga mudra - dynamicky   

4. všetko nedokonalé, nedokončené, polovičaté zaceliť, dokončiť - ŽIVOTNÝ ÉTER

jednonohé kliešte - 4 étery - 4 fázy - zavŕšenie, dokončenie 

slnečné kruhy - ťava 

kliešte s výkrutom   

5. rytmus a opakovanie - ZNENIE - sviečka - rytmus nôh 

6. pri násilí sa éter vytráca - VODA - kliešte 

7. pohyb sa deje v čase - polmesiac 

8. pohyb a protipohyb - pluh    široké roztiahnutie    kobra 

svetlo ... oko objekt ... pozornosť - cvičenie s rastlinou, stromom

9. centrovanie a otvorenie - TEPLO - strom  trojuholník 

10. Dopĺňanie foriem konkvexné a konkávne - krása

výkrut v sede  - doľava, uvedomenie, že sa žiada zacvičiť aj doprava = ET

11. tvorenie priestoru - SVETLO - anantasana 

12. konanie z myšlienky - TEPLO - luk

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť