meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

Vzduch a svetlo

slobodné dýchanie

1. trojuholník - dýchanie do šírky - obraz ásany 

2. trojuholník s výkrutom -   3-rozmerný priestor 

3. pluh - dýchanie do hĺbky 

4. päťuholník - dýchanie do výšky

5. dychový kríž - dýchanie do stredu

6. joga mudra - dýchanie do chrbta 

svetelný éter

7. senzibilizácia pohybu - hmatanie vzduchu na periférii tela

8. slobodné vychádzanie do priestoru, vzduch vypĺňa priestor

9. výkruty v stoji - svetlo na predmetoch

10. váha - z nekonečného piestoru 

11. zvislica v stoji - myšlienka formuje telo

12. stoj na hlave - vertikalita čistej myšlienky 

13. trojuholník v ľahu na boku a na chrbte - pohyb motivovaný z nekonečna 

14. poloha hlava-koleno 

15. balančná poloha hlava-koleno 

16. polmesiac 

17. výkruty v ľahu 

18. sviečka 

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť