meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Tanečník

krátka zostava zameraná najmä na nácvik ásany tanečník

1. predklon v stoji (dôraz na uvoľnenie pliec) - uttanasana

2. predklon v stoji s variáciou so zdvihnutou nohou vzad - pratigama eka padasana

3. poloha nohy - zvislica, sila vzpriamenia zdola nahor - utthita eka pada hasthasana

4. kliešte (poloha hlava-koleno) - paščimottanasana

5. polmesiac - 2 oblúky: miska a plmesiac - aňdžanejasana

6. široké roztiahnutie - obrazná predstava formuje telo - konasana

7. kobylka - bezprostredná akcia - šalabhasana

8. tanečník - s obrazmi z článku - nataradžasana

9. trojuholník - trojnosť - trikonasana

študijný materiál:

Heinz Grill - článok Tanečník

Heinz Grill - kniha Preduchovnenie tela

Zostava z tejto knihy "Polmesiac a tanečník", s.176:

1. kozmická modlitba

2. váha - tuladandasana

3. váha bokom - parivrtta tuladandasana

4. podvihnutá váha - urdhva tuladandasana

5. trojuholník v ľahu na chrbte - supta trikonasana

6. stoj na hlave - širšasana

7. stoj na pleciach - sarvangasana

8. koleso - čakrasana

9. poloha hlava-koleno v stoji - uttanasana

10. polmesiac - aňdžanejasana

11. špagát - hanumanasana

12. tanečník - nataradžasana