meditácie

články

19.1.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Cvičebná zostava na ROZVINUTIE SRDCA

podľa Heinza Grilla

Spolupôsobenie týchto ásan rozvíja zvnútornenie a pokoj v srdci. Nechajte si pre túto zostavu hodne času a zotrvajte v polohách čo možno najdlhšie. Celý cyklus by mal trvať najmenej jednu, pokiaľ možno dokonca až dve hodiny. Dbajte na poradie. Po každej ásane sa uvoľnite. Dýchajte mäkko a bez nátlaku. Pobadáte, ako sa stále viac upokojujete, a že sa rozvíja pocit ľahkosti a mieru.

Pri tomto cykle ide o to, že sa centrujú energie v strednej oblasti tela. Zostava vedie k vyváženiu a harmonizácii pomocou aktivovania energie srdca. Zvlášť v poslednom cviku, sarvangásana, sa zhromaždia energie v celej sile v srdci. Vo výkrutovom sede v strede zostavy sa vtiahnu do vnútra vyššie vibrácie. Tým vznikne silná expanzia vedomia do vyšších oblastí. Pre mladších ľudí sa odporúča nahradiť točný sed nakrásanou, výkrutom v ľahu. Vyhne sa tým silnej senzibilizácii a energie môžu byť lepšie použité na stabilizáciu a harmonizáciu v spodných silových centrách.

uvoľnenie - ánandásana

stoj na hlave - širšásana

pluh - halásana

poloha hlava–koleno - paščimottanásana

kobylka - šalabhásana

tanečník - nataradžásana

poloha modlitby

točný sed - ardha matsjendrásana

ťava - uštrásana

strom - tadásana

andrejov kríž - samdhistána

vrana - kákásana

sviečka - sarvangásana

uvoľnenie - ánandásana

Človek chodí k studni, načiera z nej vodu, oživuje a pretepľuje ju svojimi rukami a dáva ju opäť svojim blížnym.