meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

 

Odumierajúci, kvitnúci a rašiaci život

1. cvičenie verného pozorovania zmyslami
2. položenie otázky
3. vnímanie

Možné otázky:
Aký farebný dojem máme pri rašení rastliny?
Aký farebný dojem máme pri kvitnutí rastliny?
Aký farebný dojem máme pri vädnutí a odumieraní rastliny?

Na obrázku vidno na jednej rastline, že na jar síce prevláda nové vznikanie, ale zánik vidno tiež. Tento veľký setový rytmus zanikania a vznikania vládne v prírode aj v človeku. Aby mohlo niečo nové vzniknúť, musí niečo staré zaniknúť. Aby mohli vyrašiť nové listy, musia staré odumrieť a odpadnúť. 

Oboje, vznik a zánik patria k sebe. Tento zákon možno najskôr v človeku vyvolá nejaké emócie, ale tých sa treba zriecť. Treba konkrétny jav zanikania, odumieania, odpadávania pozorovať dlhšiu dobu, aby emócie zanikli. Až keď odpadnú emócie, podobne ako staré listy, budú môcť v duši vyrašiť nové skutočné dojmy, citové vnemy, skutočné zážitky.

Podobne treba dopriať pozorovaniu nového rašiaceho života dlhšiu dobu, aby vznikli skutočné vnemy v duši. 

Aby narástli nové listy, musia stré odpadnúť. Aby z puku vyrástok a otvoril sa kvet, musí najskôr puk prasknúť, musí jeho foma zaniknúť a prenechať priestor silám vytvárania nového kvetu. Aby sa mohol z kvetu vyvinúť plod, musia zvädnúť a odpadnúť okvetné lístky kvetu. Aby mohli semená vo vnútri dozrieť k plnej zrelosti a schonosti vzniku novej rastliny, musí odumrieť, odhniť plod. Aby zo semeinka vznikla nová rastlinka, semienko musí prasknúť, vydať svoje sily a zaniknúť. Vznikanie a zanikanie neprestajne prebieha súčasne.

Prvým zážitkom pri pozorovaní je pokoj. Prvé rýchle sa dostavujúce emócie udstúpia, odumrú a prenechajú v duši priestor pre vznik nových zážitkov. Cez toto ticho treba prejsť vedome. A následne sa v duši rozvinú pravé pocity, ktoré naozaj pochádzajú od vnímaného objektu napríklad v podobe niečoho, čo nám pripomína farby.

Tieto farby nie je možné vnímať fyzickým zrakom. Procesy rašenia, kvitnutia alebo vädnutia a odumierania v našej duši spôsobujú určitú náladu, ktorú môžeme prirovnať k nálade, akú v nás vyvoláva napríklad farba ružovkastá, blankytná, tyrkysová alebo fialovkastá. Sú to nadzmyslové vnemy. Je možné ich systematickými cvičeniami v dobre uváženej postupnosti rozvinúť.

Celé cvičenie nemusí trvať dlhšie ako 5-10 minút.

  

Ďalšie možné otázky:
Aké formy a pohyby pociťujeme vo svojej duši, keď pozorne, so zvýšenou bdelosťou a úctivou pozornosťou vnímame napríklad rašenie rastliny.
Sú tieto formy u každej rastliny rovnaké alebo sa líšia podľa rastlinného druhu?

Toto cvičenie je jednoduché. Človek sa pomocou neho podieľa na veľkom svetovom rytme a zákone vznikania a zanikania. Pritom je veľmi prospešné, keď raz za deň vystúpi z nátlakového pudenia bežného dňa a ostane v pokoji srdca.

(Počas jarných seminárov v r.2002 a 2003 sme sa začali venovať týmto cvičeniam a odvtedy ich veľmi často zaraďujeme do programu.)

Podobne sa môžeme venovať vnímaniu atmosféry nad lúkami, poliami alebo lesmi počas leta a na rozdiel od toho počas zimy.

otázka: Prečo niektoré stromy kvitnú skôr, než by mali listy?

Podobné cvičenie - puk 

Ďalšie podobné cvičenie - so semienkom

O spôsobe cvičenia meditácie 

O joge <   Cvičenia duše  < Liečivé zmyslové vnímanie <  späť