meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Vnímanie éterickej bytosti rastliny

Cvičenie so semiačkom

Prvou fázou cvičenia je, ako pri všetkých cvičeniach s fyzickým objektom, pozorovanie semienka fyzickými zmyslami.

1. cvičenie

Po fáze fyzického pozorovania semienka sa cvičenie duše môže rozvinúť až do vnímania éterickej bytosti rastliny, ku ktorej semiačko patrí. Z fyzického vzhľadu semienka nie je možné vedieť, z ktorej rastliny toto semineko pochádza, resp. aká rastlina z neho vyrastie.

K pozorovaniu v druhej fáze pripojíme myslenie. Myslíme, predstavíme si možnú rastlinu, ktorá z tohto druhu semienka môže raz vyrásť. V tomto okamihu je však fyzická rastlina, ktorá raz z pozorovaného semienka vyrastie, neviditeľná. Je "iba" v našom duchu. Uvedomíme si, že tá predstavovaná rastlina so všetkými jej farbami, tvarmi, so všetkými jej rastlinnými orgánmi, so všetkými prejavmi jej bytosti vo fyzickom svete, so všetkými chuťovými, čuchovými alebo inými vlastnosťami, je "iba" v duchu ... No teraz fyzicky vidíme iba semienko, v ktorom sa skrývajú tie sily a možnosti, z ktorých raz vyrastie to, čo si teraz dokážeme predstaviť - živá mnohotvárna rastlina. No teraz je v semienku neviditeľne skrytá.

Cvičenie môže prebiehať tak, že si konkrétne a v jasných krokoch predstavujeme jednotlivé fázy života rastliny, ktorej semienko držíme v rukách a pozeráme sa naň. Najskôr si predstavme, v akom raslinnom útvare semienko vyrástlo. Či to bol nejaký plod, lusk alebo iné lôžko pre semiačka, koľko ich tam bolo, v akých tvaroch, farbách, chutiach, vôňach ... V spätnom slede si predstavujme dozrievanie, čiže od dozretých semien po nezrelé, ďalej si predstavujme v spätnom slede proces uvädania kvetu až po plne rozvinutý kvet s jeho farbami, tvarmi a vôňami, čiže od zoschnutého kvetu, cez zvädnutý, akoby ožíval a stával sa čerstvý a svieži. Potom sa v spätnom slede kvet vyvíjal z puku, čiže si predstavme, ako sa plne rozvinutý kvet sťahuje do malého puku, ktorý sa uzatvára a zmenšuje. Predtým vyrastala stonka s listami alebo kmeň a rozkonárenia... ako rastlina vyrazila na zemský povrch, avšak v spätnom procese, akoby sa zaťahovala do zeme... A napokon ako zo semienka klíčil korienok a rastlinka, opäť v spätnom slede, takže nakoniec máme v predstave zas len semienko.

V ďalšom kroku si môžeme predstavovať priebeh vývoja rastliny v normálnom postupe od toho semienka, ktoré držíme v dlani, smerom do budúcnosti, zas až po tvorbu novej generácie semiačok. Rastlinná bytosť je stále pre nás neviditeľná.

K tejto neviditeľnej bytosti teraz upriamujeme svoje myšlienky. Dopustíme, aby sa z týchto myšlienok prebudili aj príslušné pocity. Tieto pocity v našej duši splodia určité sily. Myšlienka, že z toho, čo je momentálne neviditeľné, sa raz pri vhodných podmienkach po zasadení semienka stane viditeľná rastlina, vnímateľná aj všetkými ďalšími zmyslami, vyvolá v našej duši pocit, že z neviditeľného sa raz rozvinie to viditeľné. Sila, ktorá z týchto pocitov vytryskne, v nás spôsobí nový spôsob nazerania.

Pri mnohonásobnom a opakovanom cvičení so semienkom a po dobrej koncentrácii sa môže stať, že nám semienko zmizne z očí, už ho nevnímame fyzicky. Namiesto toho svojimi duševno-duchovnými orgánmi, novým spôsobom nazerania, začneme vnímať určitú podobu, akoby rastlinu, ktorá vyrástla zo semienka. Vidno ju iba v duchu. Je to praobraz rastliny, ktorá neskôr zo semienka môže vyrásť vo fyzickom svete. Táto podoba, tieto prúdy a štruktúry sa však nepodobajú na budúcu rastlinu. Vnímame svetelný útvar, ktorý je zložitý a členitý.

Ak by sme chceli porovnať éterickú podobu rastliny s fyzickou, je to asi obdobné, akoby sme porovnali skutočnú rastlinu s jej formami, štruktúrami, farbami, s jej vôňou a omakom, a oproti tomu by sme sa pozreli na tieň tejto rastliny, z ktorého zďaleka nemáme rovnaký dojem, ako zo živej rastliny. Ešte väčší je rozdiel medzi éterickou podobou rastliny, ktorú môžeme vnímať vystupňovanou koncentráciou, v porovnaní s fyzickou podobou rastliny.

 

2. cvičenie - puk 

3. cvičenie - odumierajúci, kvitnúci a rašiaci život

O spôsobe cvičenia meditácie 

O joge <   Cvičenia duše  < Liečivé zmyslové vnímanie <  späť