meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Lieska (Corylus avellana)

              

Cvičenia duše pri lieske začíname, ako pri každom cvičení duše, verným pozorovaním vonkajšieho objektu - rastlinnej bytosti. V tomto cvičení je to lieska.

Po úvodných pozorovaniach a tvorbe myšlienok a predstáv sa zameriame na svetlo a priestor. Aj pri komunikácii s ľuďmi, podobne ako s rastlinami, sa vo vzájomných rozhovoroch môžeme zamerať na tvorenie priestoru pre druhých. Aby sme vytvorili priestor, kde sa ľudia stretnú, bez ohľadu na osobné sklony, osobné sympatie alebo antipatie, treba sa vyšvihnúť k vnútornému prekročeniu hraníc. Človek, ktorého vedomie vychádza slobodne smerom navonok, keď jeho bdelá činnosť zmyslov a myslenia vychádza v ústrety okolitým objektom v priestore (druhý človek alebo lieska) s úctivou pozornosťou, ktorá jeho vitalitu harmonicky obmedzuje, spôsobuje otvorenie priestoru a človek tak pôsobí empaticky. Slobodné, ľahké, konkrétne myslenie nesie v sebe harmonizujúce sily, ktoré vytvárajú vyvážené a krásne formy v priestore.

  

Heinz Grill vo svojej knihe „Liečivé sily duše" píše o silách svetelného éteru, ako vytvárajú štruktúry a formy, lebo ohraničujú priestor, do ktorého sa rastlina vyvíja. Svetelný éter prichádza z diaľok vesmíru a na periférii rastlinnej bytosti sa stretáva s hmotou.

    

    

Všímame si pôsobenie svetla na styku s hranicou rastliny. Opakovane navštívime pozorovaný ker viac dní po sebe a taktiež viackrát za deň, zakaždým pri iných svetelných pomeroch dňa.

Lieska

K uvedenej meditatívnej myšlienke Heinza Grilla priberieme napríklad otázku: "Aká je to sila, ktorá spôsobuje, že táto živá bytosť zaberá práve tento priestor?" Môžeme ju udržať v koncentrácii ako jediný objekt pozorovania pomocou vôle vonku mimo pozorovateľa. Tým môže myšlienka pôsobiť slobodne a viesť k poznaniu.

 

Myšlienka s otázkou sprevádza všetky pozorovania, od začiatku cvičenia pri prvotnom pozorovaní foriem jednotlivých rastlinných orgánov (vetvy, listy, jahňady, oriešky...) až k pokročilým otázkam o pôsobení svetelného éteru. Zakaždým otázka ostáva ako zdroj inšpirácie slobodne v priestore.

    

Keď sa človek venuje čistým myšlienkam naplneným múdrosťou, aj keď v ňom ešte nezakorenili, podnieti u seba procesy svetelného metabolizmu a pohyb éterov. Súčasne tým vybudováva éterické sily pre okolie. Toto je možné vnímať aj na ľuďoch, ktorí sa nachádzajú v okolí, ale cvičení sa nezúčastňujú. Tento sociálny aspekt je mimoriadne dôležitou súčasťou všetkých cvičení podľa "Jogy z čistoty duše" a pri uskutočňovaní novej jogovej vôle pomocou týchto cvičení.

Keltský príbeh o posvätnej studni poznania

Kultivácia zmyslového vnímania a jeho preduchovnenie 

Základné cvičenia zmyslového vnímania

O spôsobe cvičenia meditácie 

O joge <   Cvičenia duše  < Sily múdrosti v prírode <  späť

O joge <   Cvičenia duše  < Liečivé zmyslové vnímanie <  späť