meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Perutník močiarny

Predpokladá sa, že pozemský život vznikol pred úžasnými obdobiami vo vode a až neskôr sa pozvoľna presúval na súš. No rastliny, ktoré dnes žijú ako sladkovodné, sa až neskôr presunuli zo súše späť do vodného živlu. Príroda nás napĺňa obdivom k takýmto a podobným udalostiam. Všetko má svoj poriadok, dôvod a človek nad tým žasne a spoznáva hlbokú múdrosť.

Zemitý živel je tuhším, pevnejším, statickejším a zatvrdnutejším živlom voči vodnému. Voda prúdi, steká zhora nadol, drobné potôčky sa zlievajú do väčších, menšie riečky sa spájajú do väčších riek a nakoniec ústia do veľkého mora. Takže rastliny z pôvodného morského vodného živlu vystúpili na zem, aby sa dobre udomácnili v pozemskom svete a aby tu zapustili korene. Ak nejaká rastlina opäť prestúpi do jemnejšieho vodného prostredia, zrejme ho potrebuje, lebo taká tuhá pôda, nehybnosť a tvrdosť prostredia nevyhovuje jej stupňu vývoja.

Rieka Dee v Škótsku, medzi kameňmi sú zachytené trsy perutníka.

Perutník močiarny - hottonia palustris - nielen žeby rástol pri vode, ale rastie priamo ponorený vo vode. Patrí práve k tým rastlinám, ktoré sú vývojovo viac popredu a teda má za sebou dlhotrvajúcu zaujímavú evolúciu. Na pohľad sa javí ako jednoduchá rastlinka, ale v skutočnosti má mimoriadne zvláštnosti a bohatú životnú históriu. Perutník je tunajšia pôvodná trvalka a je zákonom chránený.

Život v rieke a pri rieke - drobné kvietky perutníka, kačička a šípová ruža.

Počas zimy ho nevidno, je ponorený celkom vo vode. Prezimuje vo forme púčikov, ktoré na jar vyženú korienky a začnú rásť. Rastie iba v pomaly tečúcej alebo stojatej vode, v priekopách a rybníkoch, slepých ramenách, ale vždy iba v čistej vode. Je prirodzene náročná a neznáša žiadnu formu znečistenia. Vo vode má dosť životného priestoru, do ktorého sa môže nerušene rozprestrieť. Odchod zo súše do vodného prostredia však signalizuje viac než len túžbu po pokoji a samote; je symbolom prechodu na vyššiu úroveň bytia.

Korene má mimoriadne krehké, iba niekoľko jemných bielych vlákien, ktoré visia vo vode zo zelených stoniek. Slúžia len na absorbovanie minerálnych látok pre rastlinu, no neukotvujú ju v pôde. Perutník má voľnosť. Listy a stonky sú akoby pórovité, obsahujú veľa vzduchových priestorčekov, ktoré umožňujú rastline vznášať sa tesne pod hladinou. Ružica listov je perovito zložená, hlboko členená na jemné časti ako perútky. Akoby ich svetlo hviezdicovito, až jemne lúčovito rozstreklo na plochu vodnej hladiny. Vedeckými analýzami sa zistilo, že perutník obsahuje veľké množstvo oxidu kremičitého, čo tiež poukazuje na afinitu k svetlu. Na vode vyzerá ako zelená hviezda, nežná a rýdza, ale zároveň akosi inšpirujúca a vzrušujúca.

Až v máji a júni sa stonky začínajú vynárať z vody, sú rovné a elegantné, keď vynášajú kvety na slnko. Celá rastlinka je nečakane krásna, čo na prvý pohľad nie je celkom vidno. Je jemná, nenápadná, veľmi jasná a kultivovaná, hoci je to divo rastúca bylina. S pokojnou rozhodnosťou rada doširoka a nerušene vypĺňa priestor rybníka a vedie tam svoj život bez konkurencie s pokojnou istotou.

Perutník patrí do čeľade prvosienkovitých. Kvietky majú päť okvetných lístkov, ktoré sa doširoka otvárajú. Bledá farba do biela až lilava poukazuje na príchylnosť k čistote a vyšším hodnotám vývoja. Výrazný je žltý stred, čo poukazuje akoby na sebapoznanie a pokojnú istotu neemocionálneho stavu. Akoby niesla centrované poznanie života, určitú pokojnú nezaujatosť.

kvietky a stonky

Stonka vyrastá v pokojnej vode aj do výšky 30 centimetrov, v prúdiacej menej. Je holá, hladká, bez chĺpkov, čo taktiež naznačuje citlivú vnímavosť bez emócií. V pokojnej vode sú kvietky usporiadané na bočných stonkách v okolí hlavnej stonky do naznačenej formy okolíka ako korunka svetielok, ktoré žiaria s jemnou intenzitou. Tri, päť alebo niekedy až sedem jednotlivých kvetov sa otvára súčasne, zatiaľ čo na okolíku nad nimi sa ešte vyvíjajú púčiky. V závislosti od počasia v máji a júni je tu šesť alebo sedem kvetov. Na prvý pohľad sa dá zistiť, do akého štádia sa rastlinka dostala, ľahko sa vyčítajú jednotlivé fázy životného vývoja. U mnohých iných rastlín to tak nie je. Perutník svojou jasnou štruktúrou prejavuje jasný a priamy životný cieľ. V tečúcej vode je kvitnutie zdanlivo skromnejšie a jednoduchšie.

Perutník močiarny, Hottonia palustris - heteromorfná inkompatibilita kvetov

Perutník veľmi zvláštnym spôsobom vytvára potomstvo, semená. Kvety majú dve tvarové formy a každá z nich môže byť opelená len tou druhou. Niektoré kvety majú krátku bliznu a dlhé tyčinky a iné naopak, dlhú bliznu a krátke tyčinky. Je to obdivuhodné opatrenie proti samoopeleniu. Je tu teda menšia pravdepodobnosť vytvoriť semená, i keď tie sú potom životne mocnejšie. No predsa len má ešte inú možnosť rozmnožovania - vegetatívne pomocou odlomených šľahúňov, ktoré odplávajú, samostatne vypučia bez toho, žeby sa uchytili koreňom do pôdy.

Rieka Dee unáša perutníky.

Keď sa vytvoria semená, klesnú do bahna, tam vyklíčia a vyprodukujú bublinku vzduchu, ktorá vynesie mladulinkú rastlinku späť na vodnú hladinu. Takže malé semenáčiky sa nezakoreňujú, ale voľne sa pohybujú vo vode. Pohybujú sa ticho, sebestačne, nezávisle od materskej rastliny, nikto z okolia do ich vývoja nezasahuje, neutláča ich, nesmeruje, neovplyvňuje. Má slobodu pre nerušený vývin. Nie je znečistená zásahmi z okolia.

Perutníku hrozí zhoršovanie životných podmienok zvyšovaním teplôt, vysúšaním močiarov a tak isto aj znečisťovaním vôd.

Kultivácia zmyslového vnímania a jeho preduchovnenie 

Základné cvičenia zmyslového vnímania

O spôsobe cvičenia meditácie 

O joge <   Cvičenia duše  < Sily múdrosti v prírode <  späť

O joge <   Cvičenia duše  < Liečivé zmyslové vnímanie <  späť

Keby som bola primulkou vodnou 

vodnárska cnosť a ásany