meditácie

články

22.12.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

 aktuálne cvičenia:
zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Meditácie X (chí)

Pokyny k meditácii sa k nám môžu dostať z mnohých smerov. Znamená to, pravdepodobne, že mnohí tušia, že človek musí posilňovať svoju vnútornú silu, ak má pokračovať v smere vývoja a nepodľahnúť ľahko útočiacim zvodom stagnácie alebo snívaniu o návrate do minulosti.

Ponúkajú sa nám metódy orientované vyslovene na praktický život a jeho povrchné zlepšenie, avšak chýba im hĺbka životnej reality. Prichádzajú väčšinou z Ameriky alebo všeobecne zo západnej modernej kultúry. Na druhej strane metódam prichádzajúcim z východnej duchovnosti chýba silná vôľa smerujúca k Zemi. Možno sa objavujú aj duchovné prúdy spájajúce poznanie ducha s činorodou prácou, ale tu musíme skúmať, či neostali v pôsobnosti síl minulosti, metódy, ktoré ustrnuli vo vývoji.

V princípe sa v duši človeka ako staré dedičstvo môžu nachádzať tri zvodné prúdy, pochádzajúce z minulosti, ktoré kedysi mali svoje oprávnenie, ale dnes pôsobia ako prekážka vo vývoji a zabraňujú čistej a progresívnej meditácii. Prvým pokušením je túžba po úniku z tohto materiálneho sveta s nechuťou riadne sa zapojiť do diania vo svete, plniť si svoje povinnosti a pokračovať v smere vývoja. Druhou atavistickou prekážkou je spoliehanie na záchrancu zvonku. Je to postoj, ktorý bol primeraný pre ľudí v dobe pred príchodom Krista na Zem. Avšak odvtedy sa atmosféra a pomery na Zemi celkom zmenili. Tretím zvodom, ktorý odvádza človeka od zaujatia správneho postoja vo svete je mocný pocit skupinovosti.

Kto pociťuje potrebu meditatívnej činnosti, ktorá je primeraná dnešnej dobe, ktorá smeruje k poznaniu hlbín, výšok i šírok sveta a ľudskej duše v spojení s živou aktivitou vo svete, túži vyvarovať sa jednostrannosti Západu aj Východu a túži po vývoji smerom do budúcnosti, tomu sú venované cvičenia a meditačné postupy uverejnené na týchto stránkach.

+
+ - + - +
+
+
+

 

Niekoľko úvodných cvičení

Cvičenia rozvíjajúce a premieňajúce 

       myslenie

       cítenie

       vôľu

Niekoľko poznámok na záver

cvičenia postupne dopĺňame ...

O joge  <  Cvičenia duše  <  späť