meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Štúdio Joga Narajana v Bratislave | joga v Starom meste | joga v Ružinove | joga v Novom meste | joga v Petržalke | joga v Dúbravke

Štúdio jogy Narajana

  Joga Narajana 

Priestorovo sa štúdio jogy Narajana neobmedzuje iba na jedno miesto. Je rozprestreté na niekoľkých miestach po Bratislave, prichádza k Vám v ústrety, do blízkosti miesta Vášho bydliska alebo do blízkosti Vášho zamestnania, alebo priamo na Vaše pracovisko, alebo individuálne do pohodlia Vášho domova.

  Joga v Bratislave - Staré mesto

  Joga v Bratislave - Ružinov

  Joga v Bratislave - Nové mesto

  Joga v Bratislave - v Rači a v Krasňanoch

  Joga v Bratislave - v Petržalke

   Joga vo Vajnoroch

 

Našim úmyslom je šíriť jogu, ktorá je súčasná a obsahovo vhodná pre ľudí strednej Európy.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Preto Joga Narajana nie je školou v tradičnom zmysle, ale je to štúdio, kde sa stretávame ako seberovní partneri a spolupútnici. Našou úlohou je vedenie spoločných stretnutí, kde spoločne cvičíme, študujeme, meditujeme ...