meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Učitelia jogy

Cvičenia vedú:

Danica Ondrušová

Od r.1993 certifikovaná učiteľka jogy SAJ, cvičiteľka Jogovej spoločnosti
Absolventka metodického školenia Iyengarovej jogy (1993)

Absolventka trojročného integrálneho štúdia v Západnej Európe u H.Grilla (1999-2002) - ucelené školenie
Štúdium pokračuje naďalej štúdiom ásan, nových spôsobov vedenia cvičení a pravidelným školením duchovného vnímania - u Heinza Grilla.

Ivo Ondruš

Absolvent trojročného integrálneho štúdia v Západnej Európe u H.Grilla (1999-2002) - ucelené školenie

Štúdium pokračuje naďalej štúdiom ásan, nových spôsobov vedenia cvičení a pravidelným školením duchovného vnímania - u Heinza Grilla.

Obaja sme absolvovali trojročnú Školu angelológie Emila Páleša - vedy o synchronicite a periodicite sociálnych a prírodných javov (2005-2007).

Duchovné školenie pod názvom Iniciačné školenie sme obaja absolvovali ako celok v r. 1999-2002. Potom nasledovalo (do marca 2020) 18 rokov pravidelných intenzívnych certifikovaných školení. Momentálne sme v dištančnom spojení a pokračujeme v meditačnej sociálnej práci.

Pred rokom 1993 sme sa zoznamovali s jogou prostredníctvom štúdia kníh Květoslava Minaříka, Eduarda Tomáša, Míly Tomášovej a iných.

V roku 1993 sme sa po prvýkrát zoznámili prostredníctvom Janka Karasa s európskou jogou Heinza Grilla a na jeho podnety aj s antropozofiou Rudolfa Steinera. Od tých čias čerpáme predovšetkým z inšpiratívnych prameňov Heinza Grilla. Knihy Rudolfa Steinera a ďalších antropozofických autorov, ktoré Heinz Grill odporúča, nám neprestajne pomáhajú dotvárať si obrazy a porozumenie o človeku, o vesmíre, o fyzickom aj duchovnom svete. 

Našim úmyslom je šíriť jogu, ktorá je súčasná a obsahovo vhodná pre ľudí strednej Európy.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Preto Joga Narajana nie je školou v tradičnom zmysle, ale je to štúdio, kde neexistujú v skutočnosti funkcie učiteľa a žiaka. Stretávame sa ako seberovní partneri a spolupútnici v rytmickom spolupôsobení. Našou úlohou je odborné vedenie spoločných stretnutí, kde spoločne cvičíme, študujeme, meditujeme ...

 

  

 

 

Obrázok znázorňuje vývin vzťahu. Vzťah človeka k človeku, vzťah človeka k sebe samému, vzťah človeka ku svetu, by nemal ostať úzko lineárny. Hodnoty je možné vo vzťahoch plodne rozširovať. Jednoduchá strohá línia sa tým rozšíri do obopínajúceho, celistvého kruhu.

Avšak medziľudské stretnutie nemusí byť uzavreté. Otvárajú sa v ňom nové možnosti vývoja a vzostupu pre všetkých zúčastnených. Ku kruhu sa teda pridávajú ďalšie a ďalšie nové kruhy, nové stretnutia, nové možnosti.

Keď sa človek snaží o vzájomné vnímanie a poznanie, vydobije si priestorovú, plastickú hĺbku poznania seba samého, sveta a blížnych, ako je to znázornené plasticitou na poslednom náčrte.

Náčrt a myšlienky pochádzajú z knižky Heinza Grilla: Vzťah učiteľa a žiaka v rámci duševno-duchovného vývoja.