meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Zostava na oživenie a rozvíjanie potenciálu krčnej časti chrbtice

Slobodné myslenie

Slobodné dýchanie

rozcvičovacie a rehabilitačné cviky na oblasť krčnej chrbtice

formovanie tela z myšlienky

rozvíjanie myslenia nezávislého na názoroch a na dychu

treba mať myšlienku, aby bolo čo myslieť

zostavu onedlho doplníme obrázkami

1. Kozmická modlitba - tvorivá činnosť myšlienky

2. Vyjsť von z bežného stavu vedomia, zo seba - poloha hlava-koleno v stoji

Predlkon v stoji     

3. Otvoriť sa novému vedomiu, ktoré prichádza zhora - polmesiac v stoji (čandrasana)

4. Zistiť, že svetlo vyťhuje (vysáva) pozornosť von - výkruty v stoji

5. Odvaha roztiahnuť sa do sveta - váha (tuladandásana)   

- hlava trochu podvihnutá s nadhľadom mimo ostatného tela

6. Myšlienka je kozmická bytosť (zvislica) - stoj na hlave 

7. Človek sa stáva tichým kvetom - sviečkastoj na pleciach (sarvangasana

8. Otvorenie sa v tu a teraz - ryba (macjasana) 

- slobodné dýchanie a slobodné myslenie

9. Úsilie bez násilia --- prekročenie hraníc - (kliešte)  poloha hlava-koleno (paščimottanasana) 

10. odpútanie a nový začiatok - vzkriesenie - použiť nové sily - polmesiac (aňdžanéjásana) 

11. kvet sebazabudnutia - kobra

12. povzniesť sa nad ťarchu minulých záťaží - kobylka

    polovičná kobylka (ardha šalabhásana) 

13. Obrátiť pozornosť spätnobežne - točný sed

14. Rozlíšiť podstatné od nepodstatného - bezstarostná (kravská) tvár

15. sklápačky

16. zamieriť (zamerať sa) na cieľ - luk

vzťah hlavy k ostatnému telu

vzťah myslenia a dýchania

mantra - SO HAM SO HAM SATJA SO HAM

Cvičenia duše:

1. Koncentrácia - vyskúmať vzťah medzi koncentráciou na obraznú predstavu a medzi rytmickou osciláciou dychu

2. Predstavme si ...

 

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť