meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

Orgánové hodiny - ásany

Ponúkame Vám na cvičenie ajur-ásany s uplatnením novej jogovej vôle pomocou telesných cvikov, ktoré sú vedené z nových imaginatívnych myšlienok Heinza Grilla, teda zhora nadol, priaznivo smerom k telu. Cvičením v prvom rade upravujeme stav meridiánov.

Akým spôsobom nastávajú zdravotné účinky týchto cvikov jogy? Ako vzniká aktivizácia  jednotlivých meridiánov a harmonizácia vonkajšieho a vnútorného stavu človeka?

Telesné cviky jogy - ásany - sú priradené k jednotlivým meridiánom. Môžete ich cvičievať všetky, alebo si vyberať podľa záujmu a potrieb iba niektoré cviky. Nie je nutné cvičiť ich v uvedených hodinách. Dôležité je pravidelné opakovanie cvičení. Rytmus tu hrá veľkú rolu.

Ak si chcete prečítať pripojené texty, kliknite na okienko s názvom meridiánu alebo s názvom cviku. Ak si chcete lepšie pozrieť obrázok, kliknite naň, zväčší sa. 

Všetky texty, ktoré sú doteraz uverejnené na tejto stránke: spolu.

 ... 23:00 - 1:00

     UTTHITA EKA PADA HASTASANA - 

      SHIRSASANA

 ...  1:00 - 3:00

   SETU BANDHASANA 

     HALASANA

 ... 3:00 - 5:00

     ANJANEYASANA 

       YOGA MUDRA

 ... 5:00 - 7:00

      KONASANA

   TRIKONASANA 

 ... 7:00 - 9:00

    TULADANDASANA

      PARIVRTTA TULADANDASANA  

  ... 9:00 - 11:00

          GOMUKHASANA

    SALABHASANA

  ... 11:00 - 13:00

     USTRASANA

     SARVANGASANA 

 ... 13:00 - 15:00

      KAPOTASANA 

     ARDHA MATSYENDRASANA 

 ... 15:00 - 17:00

    PASCHIMOTTANASANA

   EKA PADA PASCHIMOTTANASANA 

 ...   17:00 - 19:00

    PARIVRTTA TRIKONASANA

       BHUJANGASANA

 ... 19:00 - 21:00

     PARIVRTTA JANU SHIRSASANA

   PADMASANA 

 ... 21:00 - 23:00

    PURVOTTANASANA

          SAMDHISTANA

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne. Na individuálnych hodinách môžeme vypracovať zostavu ajur-ásan špeciálne pre Vás.

Podrobnejšie návody na fyzické vykonávanie cvikov s veľkým množstvom farebných obrázkov, aj s duševnými obrazmi ásan nájdete napríklad v knihách H.Grilla: "Duševná dimenzia jogy" alebo "Preduchovnenie tela".

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť