meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

O joge < Články <  Joga a kvety < naspäť

Rozkvitanie v imaginatívnych myšlienkach

Základom spirituálne mentálnej cesty jogy je, že myšlienkovo vydobytý obsah, ktorý sme získali z vyššieho zdroja alebo z imaginácií, môžeme samostatne vyvíjať a rozvíjať. Tak ako sa rastlina rytmicky vyvíja a kvet sa na vrchole rozvíja. Cvičenie jogy sa vyznačuje premieňaním určitých myšlienkových obsahov v bezprostrednej cvičebnej praxi. Prostredníctvom cvičení človek tak predkladá a vybudováva obsahy, že môže takto zažiť radosť a oživenie.

Žiak na ceste jogy sa má učiť skutočne vzdelávať a školiť myšlienky z duchovného zdroja a má v nich rozkvitať tak ako rozkvitá kalich kvetu. Bez vedomého rozkvitania duše v duchovných myšlienkach niet syntézy – jogy.

Človek podlieha rytmom podobne ako celý nebeský vesmír. Niektoré rytmy sa dajú dobre pozorovať a merať, avšak existujú aj také, ktoré sú ťažko merateľné, lebo sú odňaté priamemu pozorovaniu. Pri cvičení jogových ásan nasledujeme čo možno najvhodnejšie rytmy. Vonkajšie rytmy sa týkajú pravidelnosti doby cvičenia, alebo usporiadania cvikov v zostave tak, aby spĺňalo rytmizovanie po stránke telesnej.

Avšak skutočné rytmické usporiadanie astrálneho tela spočíva v samotnom vedomí ako článku „čitt" (sat-čitt-ánanda), čo v sanskrite znamená dynamické hnutia riadené najvyššou inteligenciou. Nesieme v sebe túto inteligenciu centrálne do nás vrytú. Kozmické rytmy nesieme v sebe, ale odvádza nás od nich vonkajšie dianie. Ak sa podarí neprisudzovať prílišnú dôležitosť vonkajším, povrchným rytmom, ale venovať sa hlbšiemu, ničím nerušenému meditatívnemu rozpoloženiu, urobíme významný objav, podstatný pre budovanie a aktivizáciu vôle.

Aktívne sa učíme rozpoznávať imaginatívne myšlienky napríklad v takomto texte z knihy Heinza Grilla: Harmónia v dýchaní, o ásane sviečka, sarvangásana:

V hovorovej reči sa nazýva stoj na pleciach tiež sviečka. Telo spočíva na pleciach, šiji a ramenách. Trup je v ideálnom prípade vystretý rovno ako sviečka.

Spomedzi všetkých cvikov jogy zaujíma táto poloha centrálne miesto. Symbolizuje čistotu a ladnosť ženského pôvabu. Účinky sviečky sú mierne, ale veľmi prenikavé. Ženské srdce zobrazuje hlbokú silu vnímania, bezpodmienečnú lásku človeka k blížnemu. Človek, ktorý je veľmi hlboko založený v srdci, nežije podľa sympatie alebo osobnej náklonnosti, ale bezprostredne z duše, ktorá obdarováva celé okolie teplom a útulnosťou.

V každodennosti drží človek hlavu a trup vzpriamene. V stoji na pleciach sa však tento obraz obracia. Brucho sa nachádza nad pľúcami a srdcom, hlava spočíva nehybne na zemi. Tento obrat spôsobuje príjemné prúdenie a energetizáciu vnútorných orgánov.

sarvangasana - sviečka

Ak porovnáme človeka s rastlinou, tak vďaka kontemplatívnemu pozorovaniu získame poznanie, že človek predstavuje protiklad rastliny. Rastlina nepozná žiadostivosť, strach a nepokoj. Človek je však zaneprázdnený, uponáhľaný a má nespočetne veľa prianí a cieľov. Nepodriaďuje sa rytmom ročných období, ale prostredníctvom sily svojho myslenia a vôle sa vyčleňuje z prirodzeného poriadku.

V stoji na pleciach sa ale človek stáva tichým kvetom. Hlavu, ktorá predstavuje myslenie a všeobecne zmyslové vnímanie, ponechá spočívajúc na zemi, obdobne ako spočíva koreň rastliny v zemi. Dýchací systém s pľúcami a orgán srdca utvárajú stred, ktorý je vyzdvihnutý nad hlavu a pásmo pliec. Tento stred zodpovedá listom rastliny.

Brucho je sídlom ľudskej sily vôle. V tejto oblasti pracujú procesy látkovej výmeny a dávajú budovateľský výkon pre celkovú obnovu a zachovanie tela. Tak zodpovedá látková výmena kvetu rastliny. Tak je ľudské telo v stoji na pleciach ako kvet, ktorý sa svojím okvetím k nebu ťahá, listami svoj stred utvára a koreňmi základ v zemi tvorí.

Stoj na pleciach je jedným z najdôležitejších cvikov pre dýchanie. Vlna dychu prúdi pri cvičení rytmicky a rovnomerne do hĺbky brušného priestoru. Celá oblasť trávenia, srdce ako aj krvný obeh sa miernym spôsobom prečisťujú a nervy sa ukľudňujú. Úplné, nehybné spočinutie v polohe s pozornosťou a odovzdanosťou spôsobuje jemné cítenie v samotnom orgáne srdca. Odovzdanosť cviku vedie človeka k čistote a k zvnútorneniu.

Zaujmite pokojnú polohu na chrbte so spojenými nohami. Veďte najskôr nohy a potom aj trup nahor. Potom rukami podoprite chrbát, pričom lakte by mali podľa možnosti ostať pri sebe. Vystrite sa s miernou dynamikou z hrudnej chrbtice nahor, no nohy, brucho a plecia ponechajte pritom uvoľnené. Jemná vzpriamujúca dynamika sa v partii trupu spája s uvoľnenosťou ostatného tela. Výdrž v stoji na pleciach začnite jednou minútou a postupne zvyšujte k desiatim a dlhšie.

Stoj na pleciach sa odporúča špeciálne pre dlhšiu výdrž. Na zdravé telo pôsobí táto ásana veľmi blahodárne. Pri ťažkostiach s chrbtom, šijou, alebo hlavou, by ste mali byť opatrní a vyhľadať radu lekára.

Vystretie do úplnej vertikálnej formy by nemalo byť vynútené narýchlo. Vďaka cvičeniu tejto polohy a taktiež aj druhých dynamických cvikov, sa vyvinie schopnosť kľudného spočívania vo vystretí, za súčasného uvoľnenia.

Ťažšiu variáciu je možné vykonať s rukami. Veďte paže nahor a položte ruky na stehná, pri súčasne vystretom chrbte a nohách.

Počas stoja na pleciach nechajte dýchanie prúdiť vždy voľne a ľahko.

––––––––-

Na cvičeniach s duchovným učiteľom sa učíme budovanie sviečky, sarvangásany, napríklad takto: z prípravnej polohy akoby nedokončeného pluhu, nohy neidú celkom k zemi, začneme vedome dvíhať nohy s pocitom nového rastu. Nie fyzicky, ale najskôr si predstavíme tie éterické sily, ktoré pozdvihujú aj rastlinu k rastu a potom ich necháme pôsobiť na svoje fyzické telo. Éterickým telom tak pôsobíme na fyzické. Je to cesta z vedomia, zhora. Učiteľ hovorí, že máme tieto myšlienkové predstavy najskôr myslieť, a potom nechať telo, aby ich uskutočnilo. Čnejúce nohy, na ktoré sa v ásane pozeráme, predstavujú tryskanie éterických síl zo srdca dohora.

Na inej prednáške vysvetľoval, že existuje vyšší kozmický princíp. Vteká do krvného obehu. Prostredníctvom cirkulujúceho života sa neustále vnáša do vnútra duchovná substancia tvorivého plánu nebies. Prostredníctvom končatín ju krv prináša prúdením do stredu a vytvára stredobod srdca.

Pri cvičení vzniká vnem alebo obraz, ako sa telo ako životne silná rastlina vymaňuje z gravitácie a dvíha sa nahor. Život vojde skutočne do údov. Sarvangásana znamená poloha všetkých údov.

–––––––––––

Vnútorný rytmus daný imaginatívnou myšlienkou sa dá dobre rozpoznávať na ásane pluh. Pohyb v ásane pluh má dobre usporiadanú rytmiku. Celá oblasť vôle orientovaná na látkovú výmenu je hore a oblasť hlavy je dole. Tak je vôľa bližšie ku kozmu a hlava k zemi, teda naopak ako vo vonkajšom živote. V pluhu sme vlastne priaznivejšie usporiadaní, avšak naopak. Toto obrátenie si musíme všimnúť.

Po druhé, v pluhu vykonávame nezvyklý ale dôležitý pohyb, ktorý inak nepoznáme. Rozťahujeme chrbát nahor v smere nôh. Nohy a paže smerujú v dvoch protichodných smeroch od seba, od stredu.

halasana - pluh

Centrum pohybu je manipura čakra, plná vôľového ohňa. Manipura, chodidlá a dlane tvoria trojuholník. Vzniká pocit harmónie a usporiadanosti. Dochádza k premene vôle. Vitálna, navonok orientovaná vôľa, sa mení na zvnútornenú vôľu činnú v duševnom živote. Cítime jemné súvislosti. Vnímať rytmické usporiadanie je príjemnou a dôležitou úlohou. Prežívame sa vo vnútornom vedomí progresívne.

Na príklade polohy kobra študujeme skôr charakteristiku druhej čakry. Pohyb vedieme z vodo-rovnosti nahor do svetla myšlienok.

Dynamika prúdi pozdĺž chrbtice nahor. Kobra vyjadruje pôvabný obraz oddanosti. Subtílna sila tryskajúca zo svadhistány nahor a pokoj s myšlienkovým nadhľadom v adžni sa spája do jednoty.

V ľahu na bruchu cítime pocit blízkosti zeme a pocit nôh položených na zemi. Druhé centrum je pozitívne podmienené pocitom prúdiacej, spájajúcej pohybovej dynamiky, je to integrujúci a konektívny, spájajúci pohyb. Dôležité je jasne si uvedomiť pocit ležania nôh na zemi a pocit spojenia so zemou. Tento pocit sa prenesie do elementov éterického tela. Uvedomením si týchto pocitov v myšlienkach sa však najskôr usporiadava astrálne telo, a tým vzniká harmónia zospodu aj zhora.

bhujangasana - kobra

Prežívame pocit vodo-rovnosti. Prežívame vlastnosť elementu vody, prúdenie. Potom sa hlava pozdvihne slobodne do priestoru, do svetla, do vzduchu. Ásana kobra znázorňuje našu príslušnosť k Zemi, to je charakteristika druhého centra, k vodnému elementu prúdenia a vodorovnosti a súčasne znázorňuje našu príslušnosť k myšlienkovej a svetelnej sile šiesteho centra. Cítime, že prislúchame Zemi a cítime spojenie s vesmírom prostredníctvom slobodného svetelno-myšlienkového života.

Pohyb do polovičného diamantu predstavuje ustúpenie tela a zvýšenie bdelosti.

Ásana má vzťah ku skúške ohňom. V polovičnom diamante sa dá zažiť dimenzia akašickej kroniky, lebo človek prežíva éterické prúdy naživo vo svojom okolí, pozoruje myšlienky, nahliada ich a vníma. Nastáva tým posilnenie Ja.

V duchovnej sfére drieme sila k tomu, aby telesné ustúpilo celkom reálne. Na tomto základe môže konečne byť zhliadaný život myšlienok ako samotná vlastná sila a vyššie bytie. Ásana umožňuje pohľad zo zeme na nebo plné bytostí, na more hviezd. Hľadíme na myšlienky a pozorujeme ich.

Vrch a spodok ostáva na zemi a rytmický ohnivý stred sa pozdvihuje nahor. Človek musí staré srdce zanechať na zemi, vystúpiť z neho o kus vyššie a rozvinúť si nové sily ľudského srdca a vedomia. Z obvyklého sebapociťovania v strede srdca musíme vystúpiť a rozvinúť nové srdce, nový éter, nové sily ľudského vedomia.

Cvičenie je nazeraním na skutočnú ľudskú prirodzenosť. V cvičení si sprítomníme svoj rytmický stred, srdce a slnečné pletivo a odtiaľ sa pozeráme na pokoj hlavy a údov.

Poloha luk si má svoj stred rozvinúť zo skutočne silnej dynamiky. Šíp koncentrácie je namierený do stredu chrbta a z neho sa do oboch strán telo vydáva do napätí a do natiahnutia. Čím silnejšia je koncentrácia, tým lepšie bude napriahnutie.

Veľmi zreteľne sa deje zrytmizovanie v cykle anantásana a dhanurásana, trojuholník v ľahu na boku a luk. Keď trikrát po sebe zacvičíme anantásanu na obe strany, zbadáme niečo veľmi jemné, substanciálne, niečo také, že cítime, že už máme k dispozícii vôľovú silu, aby sme sa dostali do luku.

anantasana - trojuholník v ľahu na boku

Čo sa tu deje? Astrálne telo sa výrazne podnieti, zrytmizuje a môžeme objaviť jeho skutočnú povahu, ktorá spočíva vo vnútornej túžbe. Z povahy astrálneho tela, z dvojstranného rozťahovania, sa vytvorí zhromažďujúce, centrujúce pôsobenie. Čo by vlastne chcelo toto túženie dosiahnuť? Chcelo by sa v skutočnosti priblížiť teplu a láske.

To, čo nachádzame v astrálnom tele, má svoj stred v manipure. Sily astrálneho tela, kozmické prúdy sympatie a antipatie sa tu zlievajú. V cvičení sa chceme priblížiť porozumeniu tepelným pomerom. Samotná vôľa chce tvoriť teplo. Vôľa sa snaží smerovať svojou aktivitou navonok. V akej kvalite a dimenzii sa vôľa nasmeruje do sociálneho a morálneho života, to podlieha výchove a sebavýchove.

Keď pobadáme, že vo vôli žije teplo a privedené sú tvorivé sily, vznikne prvý náznak jemného, progresívneho a vnútorne mäkkého výrazu. Nastane rytmické stvárnenie podľa zákonov harmónie. Táto rytmizujúca následnosť je budujúcim výkonom, ktorý astrálne telo zmysluplne harmonizuje a pozdvihuje ho progresívne, v zmysle vývoja. Vyžaduje si to učiť sa mobilizovať sily duše tak, aby pôsobili slobodne od energií tela. Rozvíjanie rytmických štruktúr v ásane vedie k budovaniu tepla. Neškolíme tak iba silu pnutia, ale vyvíjame vnútornú dynamiku vôle do stále väčšej šírky.

 

Tým, že poznávame bdelú, progresívnu vôľu a naozaj objavíme vnútorné dychtivé popudy túžob, túto žiadostivosť v jej zlato-ohnivej žiarivej páľave, stávame sa skutočne navonok slobodní od banálnych útokov žiadostivosti. Sloboda vzniká rytmickou, v sebe dobre usporiadanou aktivizáciou vôľového potenciálu. Toto sú prirodzené kroky k premene. Vyžaduje si to odvahu zredukovať, až skoro eliminovať všetky závislosti, aby ostali iba tie funkcionálne.

Cvičenia ásan s takýmito obrazmi majú za následok, že tieto obrazy budú uchopené anjelmi, lebo anjeli pracujú na našej realizácii Ja a to podporuje do budúcnosti možnú lásku a múdrosť.

Keď umelecky stvárnime tieto obrazy, keď produktívne prepracujeme tieto obsahy a vytvoríme prvé skúsenosti až do oblasti vôle, alebo aspoň do oblasti citu, môže nastať nasledovný krok, že ich budeme vedieť exotericky sprostredkovať aj pre našich blížnych.

Musíme sa k pravdám tak postaviť, že sa s nimi bezprostredne zjednotíme. Najskôr zoberieme pravdu v myšlienkach a postavíme ju oproti sebe ako objekt, centrujeme myšlienku, až kým neprenikne do nášho stredobodu a pomaly sa s ňou stávame zajedno. Vtedy je už astrálne telo zosúladené. Ak prenikne myšlienka cez city až do vnútornej vôle, stáva sa v nás silou a bohatstvom.

príprava na luk - dhanurasana

Tieto myšlienky sa stávajú pokrmom duše, a tým vyživujú aj nášho anjela, ktorý pri výstavbe sympatického astrálneho tela vytvára naše Ja. Ja musí byť tvorené tým, že poznávame vnútorné zloženie vôle.

r. 2006