meditácie

články

19.1.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Farebné dýchanie duše

Ak sa podujímame odhaliť veľké a hlboké tajomstvá života pomocou malých tajomstiev našej každodennosti, prospelo by začať rozvíjaním vďačnosti za život vnímania.

Nasledujúce cvičenia nás ešte nevedú priamo k premene zmyslového vnímania, k oslobodeniu a k precitnutiu z ilúzie do pravdy, ale poskytujú výborný základ ako príprava pre čisté myslenie a vnímanie.

Podstata prvých troch cvičení:

Predstavme si modrý kruh a okolo neho červený obvodový pás.    

(R.Steiner: GA 267 Cvičenia duše, s.395)

Rozšírme modrý kruh smerom do červeného obvodového poľa a súčasne červený obvodový pás zužujme smerom do modrého stredu. Onedlho budeme mať celý kruh zmiešaný z dvoch farieb, z červenej a modrej. Vznikne fialová. Pri ďalšom posune v rovnakom zmysle ako doteraz sa začne opäť črtať jasná a čistá modrá, tentokrát na obvode a tiež jasná a čistá červená vo vnútri kruhu.

Túto prvú dynamickú fázu cvičenia zakončíme predstavou červeného kruhu vo vnútri s obvodovým modrým pásom. Počkáme, až sa obraz ustáli.

Druhá fáza postupuje spätne, opäť vymeníme pomaly a postupne farby navzájom a na záver budeme mať obraz, z akého sme na začiatku vychádzali.

Tieto cvičenia rozpohybujú a oslobodzujú myslenie, robia myslenie slobodným od tela (Heinz Grill). Ponúkame tu aplikáciu tohto úvodného cvičenia tak, ako ju poznáme v jogových cvičeniach, pripravujúcich čakry ako lotosové vnímacie orgány duše. Nie je to ani bodová koncentrácia na čakry, ktorá by nevytvorila nič nové, a ktorá poskytuje iba pohľad na to, čo už vytvorené bolo, a nie je to ani intenzívne rozvíjanie čakier tak ako sa tejto téme venujeme napríklad pri cvičení ásan prostredníctvom imaginácií. Sú to iba prípravné a doplňujúce cvičenia, ktoré však urobia dobrú službu v zmysle prípravy na uplatnenie novej jogovej vôle.

Nasledujúce cvičenia môžeme robiť ráno tesne po zobudení, keď Zem vydychuje, skôr než sa vynoria myšlienky dňa, aby sme zachytili rosu noci. Pomôžu pri zvedomovaní diania tesne pred prebudením. Cvičenia vykonávame v ľubovoľnom sede s vystretou chrbticou.

1. cvičenie

V oblasti hrdla, višuddha čakry, si predstavme okolo hrdla žltý kruh a na jeho vonkajšom obvode, ďalej od tela, modrý farebný pás. Modrý kruh sa zmršťuje a žltý rozširuje. Spoločne vytvoria zelenú.

Modrá pokračuje zmršťovaním a žltá rozširovaním, až sa vytríbia opäť čisté jasné farby. Teraz je modrá vnútri pri hrdle a žltá zvonku.

Po ustálení obrazu, začneme so spätným procesom výmeny farieb na pôvodné miesto.

2. cvičenie

V oblasti srdca, anaháta čakry, si predstavme okolo tela kruh smaragdovej farby a okolo neho pás farby magenta s ladením do rubínovej. Vykonávame s týmito farbami rovnaké cvičenie ako vyššie uvedené.

Keď sa farby stretnú a prelnú, vytvoria chladivú šedivú modrú.

Po vyčírení farieb dostaneme vnútorný purpurový kruh a vonkajší zelený.

Po ustálení pokračujeme v spätnom slede.

3. cvičenie

V oblasti čela, adžňá čakry, použijeme fialovú a indigo. Priebeh cvičenia je obdobný.

Každé jednotlivé cvičenie je dobré zopakovať sedemkrát za sebou a dôjsť ku krásnemu rytmu, podobne, ako keď rytmus dňa a noci prelaďuje naše zážitky. Vnútorným pozorovaním pobadáme, ako sa myslenie pomocou týchto cvičení stáva pohyblivým, slobodným a napokon, pravdaže, pozdvihnutým na stav odpútaný od tela. S takto pripraveným duševným rozpoložením môžeme teraz pristúpiť k akémukoľvek cvičeniu koncentrácie, napríklad k zmyslovému vnímaniu a bude to niečo celkom iného, než bez tejto prípravy.

Ďalšie cvičenia ako príprava na nadzmyslové vnímanie, ktoré majú katarzný, teda očistný charakter:

4.cvičenie:

Chrbtica vyžarujúca svetlo - ma dhjána

Cvičenie vykonávame v ľubovoľnom sede s vystretou chrbticou. Na toto tu treba položiť obzvláštny dôraz. Hlava, tvár a plecia sú uvoľnené. Po zaujatí vhodnej pokohy si uvedomíme vzpriamenú chrbticu úsek po úseku konkrétne stavec po stavci od dola nahor. Potom si vo vnútri chrbtice, vlastne v mieche, predstavíme mimoriadne tenkú nitku ako svieti. Fyzická miecha pomaly vymizne zo zreteľa, akoby tam bol prázdny priestor a namiesto nej žiari jasným svetlom svetelná nitka, veľmi jemná. Na spodku sa kryje so spodkom trupu alebo so spodkom chrbtice, s kostrčou alebo s miestom, kde sídli múladhára čakra a na vrchu ju predĺžime až na vrchol lebky, na miesto sídla sahasrára čakry. Dobre si uvedomujme aj tieto dva konce, horný a dolný, ako žiaria. Farba svetla nech je krištáľovo jasná striebristá.

"Dýchanie" sa v tomto cvičení uskutočňuje vo vnútri svietiacej nitky smerom nahor a nadol vo forme pohybov pozornosti. Fyzický dych pokračuje jemne, slobodne a nenútene ďalej, ale pozornosť začne prúdiť rytmicky nadol a nahor vo vnútri žiariacej svetelnej nitky. V ďalšom kroku začneme toto krištáľovo jasné striebristé svetlo rozširovať do všetkých strán okolo seba, čoraz viac a viac, a napokon až do kozmu. (Heinz Grill o tomto kozmickom dychu píše v knihe Preduchovnenie telesnosti na s.106)

Cvičenie posilňuje sily koncentrácie, prečisťuje astrálne telo a všetky hlavné aj vedľajšie energetické dráhy, ako aj energetické centrá. Ak ho vykonávame po dobu 40 dní a denne asi 10 minút, astrálne telo sa tak prečistí, že duša je schopná zosilnieť a vystúpiť nad duality dobra a zla. Dôležitý je sociálny účinok tohto cvičenia. Napriek tomu, že ho môžeme vykonávať úplne samostatne, mocne ovplyvňuje celé okolie a zlepšuje podmienky na duchovnej ceste aj pre ostatných ľudí.

5. cvičenie:

farebná chrbtica - čittra nádí

S čittra nádí sme sa zoznámili už v predošlom cvičení ("nitka"). V tomto cvičení ju budeme postupne zafarbovať svetlom v tomto poradí: zlatým, červeným, zeleným, fialovým a napokon modrým. Pri každej farbe svetla sa pristavme na kratšiu dobu a dobre si uvedomme, ako celá nitka pozdĺž chrbtice žiari od sahasráry po múladháru. Predovšetkým svietia tieto dva koncové body a tiež najmä body adžňá čakry, anaháta čakry a manipúra čkary.

Musíme pripomenúť, že aj toto cvičenie, ako aj predošlé, sú iba prípravné cvičenia, nesmerujú priamo k poznávaniu, ale pripravujú človeka na schopnosť verného, neskresleného, nezakaleného vnímania, ktoré nie je zatienené projekciami alebo inými zásahmi emócií, vôle alebo nejakým druhom predpojatostí. Po týchto cvičeniach, ktoré ešte ostávajú v oblasti ilúzie, je dobre možné pristúpiť k cvičeniam nadzmyslového vnímania reality.

V biblickom zmysle tieto cvičenia zodpovedajú činnosti Jána Krstiteľa, ktorý napĺňal slová prororoka Izaiáša a v biblii, v evanjeliu podľa Matúša (Mt 3,3) tento pokyn znie: "Pripravte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky!"

       O joge  <  cvičenia duše  <  Vnímanie s rozšíreným vedomím  <  späť