meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

Rozvíjanie vnímania citom
pomocou telesných cvikov jogy - ásan

Zostava - jar 2014:

Tak ako sa na jar v silnejúcich prílivoch slnka rozvíjajú puky kvietkov, rozvíjame aj my na cvičeniach jogy ďalej tému cítenia.

Rozvíjanie citových vnemov a sociálnych schopností pomocou tela cestou zhora nadol:

1. Rozvinutie zmyslu pre pravú pozornosť a pozorovanie

2. Rozvinutie zmyslu pre podstatu energie slobodnej od tela v porovnaní k energii viazanej na telo

3. Rozvinutie zmyslu pre jedinečnosť a nedotknutelnosť Ja vo vzťahu k prirodzenosti tela a jeho energiám

4. Rozvinutie zmyslu pre tri hlavné smery pohybu chrbtice

Literatúra:

Heinz Grill:

Bytostné tajomstvo psychických ochorení"
     časť „Astrálne telo" (s. 47 – 95)
     časť „Obličky" (s. 210 – 272)

Nová jogová vôľa a jej terapeutické použitie"
     časť "Štyri základné formy dychu a sociálne kroky vyplývajúce z ich používania" (s. 74 - 106)
     časť „Rozvíjanie citových vnemov a sociálnych schopností pomocou tela" (s. 146 – 458)

Duševná dimenzia jogy"

Preduchovnenie tela"

Zostava - zima 2014:

Široký kruh

Drep

Trojuholník - cvičenie podľa éterických zákonitostí

Cvičenie diaľavy, slobodný priestor

Senzibilizácia pohybu

Joga mudra

Anantásana

Ryba

Polovičný luk

Široké roztiahnutie

Kobra

Cit pre formy

Trojuholník stranou

Kôň

Sed blaženosti

Mantry

OM

Tvam eva mata

Jamuna tira vihari

Sita Ram

Vande sat-čitt-ánanda

       

       

       

       

       

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť