meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

  Joga Narajana 

Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú seriózny a hlbší záujem o jogu. Nezáleží na tom, či už sa niekedy s jogu stretli alebo sa považujú za začiatočníkov.

Cena

Prieste si podložku na cvičenie.
Prosím, prihlasujte sa vopred.

Joga v Rači

1. kurz: 

v stredu 17:00 – 18:30 hod. 
Miesto: KC Žarnovická, Rača - Kde to je?

Kurz trvá od 17.1. do 24.4. 2024 ... 15 lekcií

2. kurz:

v utorok 17:30 - 19:00 hod.
Miesto: "u Evky" 

Kurz trvá od 16.1. do 11.6. 2024 ... 21 lekcií

Téma: Vystúpenie z polarít pomocou tvorby životných síl

Jar a leto 2024:

zvukový éter a životný éter - u človeka, v prírode, pri cvičení jogových ásan

Zima a jar 2024:

Svetlo ako životná sila pochádzajúca z kozmu

Rôzne prejavy vzdušného živlu a svetelného éteru

skúmanie pomocou polaritných vlastností "vzduchu" a "svetla"

Človek má schopnosť tvoriť životné sily

Jednotlivé kroky, ako sa naučiť svetlo tvoriť

 

Väčšina kurzov je momentálne pozastavená

Pretože od jari 2020 Joga Narajana
neponúka skoro žiadne verejné kurzy,
táto stránka potrebuje podstatné zmeny.
Prosíme preto o zhovievavosť,
kým bude stránka nanovo prepracovaná.