meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Joga v Bratislave | Joga pre pokročilých

Joga pre ľudí s hlbším záujmom

  Joga Narajana

Väčšina kurzov je momentálne pozastavená

 

  Joga Narajana 

 

Pretože od jari 2020 Joga Narajana

neponúka skoro žiadne verejné kurzy,

táto stránka potrebuje podstatné zmeny.

Prosíme preto o zhovievavosť,

kým bude stránka nanovo prepracovaná.

Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú seriózny a hlbší záujem o jogu. Nezáleží na tom, či už sa niekedy s jogu stretli alebo sa považujú za začiatočníkov.

Cena

Prieste si podložku na cvičenie.
Prosím, prihlasujte sa vopred.

Joga v Rači

1. kurz: 

v stredu 17:00 – 18:30 hod. 
Miesto: KC Žarnovická, Rača - Kde to je?

Kurz trvá od 21.9. do 14.12. 2022

2. kurz:

v utorok 17:17 - 18:48 hod.
Miesto: "u Evky" 

Kurz trvá od 20.9. do 13.12. 2022

 

Kurzy sú plne obsadené. 

Téma: Vystúpenie z polarít pomocou tvorby životných síl

 

 

 

 

Literatúra:

Heinz Grill:

     „Duševná dimenzia jogy"

     „Preduchovnenie tela"

Ponúkame Vám rozšírenie množstva jogových cvičení, ale predovšetkým prehĺbime prístup k sebe samému, k širokému aj blízkemu okoliu a k cvikom. Sústredenejšie cvičenia nám poskytnú rozšírenie vedomia a zbieranie skúseností na vyšších úrovniach cvičení.

Joga je estetickým umením, je obrazným vyjadrením vnútorného postoja človeka. Skutočná joga je nebeským kvetom, ktorý smeruje svoje okvetné lístky z nadzmyslovej roviny do vnímateľných pomerov sveta.

Pohyb je prejav života. Telo podlieha zákonom zemskej príťažlivosti, no svetlo nepozná väzbu a závislosť. Prízvuk sa kladie na kvalitu prístupu, rozvoj estetického vnímania, smer nasadenia osobných síl a jasnosť v rozhodnutí.

Cieľom nie je technický perfekcionizmus, ale vnútorný zmysel cvičení a ich reálna symbolika v živote. Táto joga zohľadňuje telesne-duševnú konšteláciu dnešného Európana a vedie k objektívnemu poznaniu.