Včelí med

Rozšírenie vedomia a senzibilita

Počas vykonávania cvičenia duše dochádza k rozšíreniu vedomia, čo sa napokon prejaví aj v tele.

Šírka vedomia je niečo celkom iné ako senzibilita. Senzibilita otvára nervový systém bez jasnej myšlienkovej sily. Nezúčastňuje sa na tom vyššia mentálna energia, slobodná od tela. Senzibilita oslabuje organizmus, oslabuje zdravú tvorbu myšlienok a vedie nevyhnutne k depresiám.

Pri zvyšovaní senzibility ostáva človek v rovine citových väzieb a nálad. V tom prípade je čistá myšlienková sila aj čistá citová vnímavosť zahalená závojom, a preto nesúvisí presne s konkrétnou realitou sveta. Je to badateľné predovšetkým na tom, že človek to, čo vníma citom, nedokáže riadne slovne zreprodukovať. Zahalený citový vnem nedokáže jasne dospieť do reči. Ak predsa len príde k formulovaniu, tak je to nedokonalé alebo skreslené. Až keď človek dokáže myšlienky skutočne prerozprávať a reálne citové vnemy riadne zreprodukovať, potom tu bude tiež jasné povedomie a jasná myšlienková šírka. Protikladom k senzibilizácii oblasti pocitov a energií je teda rozvinutie šírky vedomia, nesenej jasnými myšlienkami v konkrétnych pojmoch.

Je veľký rozdiel, či je vedomie široké alebo úzke a pritom senzibilné. Po takom vykonaní cvičenia duše, kde sa vedomie rozšíri, sa človek cíti slobodnejší, obsiahlejší.

Cvičenia na vstúpenie do živého vzťahu so včelstvom a komunikáciu   <   späť