meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Manipura - tretia duševná oblasť

zostava ásan

úvodné myšlienky     duševný orgán manipura a ciele

3-rozmernosť priestoru

1. vertikalita tela, vedomia a dychu

   poloha nohy  

   päťuholník

   kravská tvár v trojuholníku s výkrutmi

ďalšie myšlienky     rozšírenie priestoru duše a prijate druhého človeka

2. rozmery priestoru, rozpínanie vedomia a tela

   trojuholník  

   trojuholník stranou 

   trojuholník s dvojakými výkrutmi   

šírka a zvnútornenie / odpútanie a nový začiatok

3. šírka a zvnútornenie

   Andrejov kríž 

   Luk

   jasavá poloha

4. odpútanie a nový začiatok

   joga mudra 

Tri piliere pre budúcnosť 

5. stred

   sviečka 

6. nové a celkom inakšie utváranie vzťahov a tvorba mostov medzi ľuďmi

   pluh    

   mostík  

členenie a budovanie sily rozpínania

   ryba 

7. vybudovanie sily rozpínania v chrbtici

   predklon v stoji 

   šikmá rovina 

   ťava 

cielené a členené nasadenie sily

8. trojčlennosť priestoru a trojčlennosť tela

   poloha hlava-koleno (kliešte) 

   poloha hlava-koleno s výkrutom 

9. cielené nasadenie sily

   balančná poloha hlava-koleno (kliešte) 

prepracovanie cieľovej predstavy až do zmysluplného zavŕšenia

10. prepracovanie cieľovej predstavy až do zmysluplného zavŕšenia

   krokodíl - výkrut v ľahu

   holubica    

 

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť