meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

Zostava na rozvíjanie 6. lotosového kvetu - ADŽŇA

 FORMOVANIE TELA Z MYŠLIENKY

Vymodelovanie myšlienky - - - vymodelovanie tela

1. Tvorivá činnosť myšlienky
Kozmická modlitba

2. Vyjsť von zo seba, zo svojich bežných postojov
PREDKLON V STOJI (uttanasana) 

3. Otvoriť sa novému, ktoré prichádza zhora
POLMESIAC V STOJI -

4. zistíme ako svetlo vyťahuje našu pozornosť von
VÝKRUTY V STOJI

5. Odvaha roztiahnuť sa do sveta v pozemskej - vodorovnej línii
VÁHA (tuladandasana) - vyjsť z myšlienky, hlava v nadhľade mierne podvihnutá 

6. Myšlienka je slobodná kozmická bytosť - zvislica
STOJ NA HLAVE -

7. Človek sa stáva tichým kvetom
SVIEČKA (sarvangasana) - stred 

8. Otvorenie v teraz a tu
pre ohybnejších - KOLESO
RYBA (matsjasana) 

9. Úsilie bez násilia, prekročenie hraníc
POLOHA HLAVA-KOLENO, kliešte  (paščimottanasana) - úsilie bez násilia 

10. Odpútanie a nový začiatok
POLMESIAC (aňdžanejasana) -
nátlaky sa uvoľnia, ak konáme z vedomia a s vnímaním
striedavá hra dvoch prvkov:
   odpútanie a
   vynaloženie nových síl po novom

11. Kvet sebazabudnutia - forma kruhu  - Uroboros
KOBRA (bhudžangásana) - 

12. Povzniesť sa nad ťarchu z minulosti
KOBYLKA (šalabhasana) - 

13. Obrátiť pozornosť spätnobežne
TOČNÝ SED (macjendrásana) - 

14. Rozlíšiť podstatné od nepodstatného
BEZSTAROSTNÁ TVÁR (ghomuchásana) -

15. sklápačky

16. Cieľ formuje kroky človeka
LUK (dhanurasana) -

 

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť