meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

O joge < Články< naspäť

Perly o joge

citáty od Heinza Grilla:

Joga je estetickým umením, je obrazným vyjadrením vnútorného postoja človeka.

Ásany - cviky vedomia, duše, dychu a tela.

Pohyb je prejav života.

Skutočná joga je nebeským kvetom, ktorý smeruje svoje okvetné lístky z nadzmyslovej roviny do vnímateľných pomerov sveta.

Vitalizujúce a energetizujúce sú telesné cvičenia aj cvičenia duše.

Myšlienky sú pre človeka najdôležitejším zdrojom výživy.

Telo podlieha zákonom zemskej príťažlivosti, no svetlo nepozná väzbu a závislosť.

Cieľom nie je technický perfekcionizmus, ale vnútorný zmysel cvičení a ich reálna symbolika v živote.

Dýchanie - naša výživa a vodčia sila. Voľné pripustenie dychu vnesie do cvičenia čistotu, lásku, radosť a jas.

Táto joga zohľadňuje telesne-duševnú konšteláciu dnešného Európana a vedie k objektívnemu poznaniu.

Usporiadanie prostredia a myšlienok je ako usporiadanie hviezdneho neba v nás.

Cvičenia pôsobia tvorivo a harmonizujúco.

shirsasana - stoj na hlave