meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výchova poznávania životných síl

Neue Yogaempfindung

Táto stránka je zatiaľ úplne v začiatkoch zostavovania.

Budeme tu uvádzať postupne viac a viac konkrétnych cvičení:

cvičenia duše na príkladoch z oblastí:

výživa, živá príroda, telesné cvičenia jogy (ásany)

 V najbližšej dobe tu uvedieme cvičenia na spoznávanie éterických síl:

 

čo sa deje so životnými silami jablka, mrkvy, cibule...

        keď ich odtrhneme v záhrade

        keď ich umyjeme

                    ošúpeme, nakrájame, ...

        varíme

           

Pozorujeme strom, napríklad jabloň. (napríklad na seminári v júni 2014)

   Jej veľkosť a priestrannosť sú pôsobenia a účinky svetelného éteru.

   Umelecké rozkonárovanie a usporiadanie koruny je prejavom zvukového éteru.

   Základom toho, že nespočetné listy, konáriky a korene tvoria jeden celok, je životný éter.

   A že má strom 40 rokov a že práve kvitne, je prejavom tvorivej činnosti tepelného éteru.

Rovnakým spôsobom môžeme pozorovať aj zviera alebo človeka, aj na celú prírodu môžeme nazerať a spoznávať ju novým spôsobom, keď nás étery učia, čo v zmyslovom svete časuje (spôsobuje čas), priestoruje (tvorí priestor), oddeľujúc spája, jednotí (zjednocuje).

Stručnú správu o seminári, kde sme tieto jogové cvičenia duše takýmto spôsobom denne rytmicky cvičievali, nájdete tu:

deň ohňa - štúdium tepelného éteru

deň vzduchu - štúdium svetelného éteru

deň vody - štúdium zvukového (chemického) éteru

deň zeme - štúdium životného éteru

Skúmanie tepelného éteru na príklade stromu.

Štúdium životných éterických síl pomocou ásan

Príklad komplexnej zostavy, kde pri cvičení telesných pozícií - ásan - môžeme študovať zákonitosti éterického tela: ZOSTAVA

Cvičenie ásany pluh podľa éterických zákonov

 

Životné - éterické sily žiaria z kozmického okolia a prostredníctvom formotvorných síl tvarujú telo s jeho orgánmi a prenikajú ním smerom zvonku dovnútra.

V ásane pluh sa činnosť tepelného éteru rozvinie najlepšie vtedy, keď je cvičenie motivované z jasnej myšlienky. Úlohou tepelného éteru je centrovanie do oblasti manipúra čakry a súčasne rozpínanie chrbtice smerom nahor v obrátenej pozícii. Šírka, ktorú možno zažiť už pri cvičení a najmä po ukončení, vzniká ako dôsledok aktivizácie kozmického tvorivého potenciálu.

Éterická sila, ktorá tak ako tepelný éter tiež pôsobí z kozmu – svetelný éter, vytvára priestor pre následné vyrastanie tela nahor. Panva a najspodnejší koniec chrbtice je svetelným éterom nasávaný smerom nahor do kozmu, ku zdroju svetelného éteru. Súčasne však pôsobí aj polaritná vlastnosť svetelného éteru – ohraničuje formy.

Charakter éterických síl v tejto ásane vyjadruje aj harmonická pohybová hra paží a nôh. V dôsledku rozčleňujúcej činnosti zvukového éteru pôsobia nohy a paže vzájomne vyvažujúco v ich pohybe a protipohybe.

Chrbtica zatiaľ vyrastá nahor a pomaly, bez nátlaku a preťažovania súznie s dynamikou nasmerovanou k nohám a pažiam. Pocit zavŕšenia ásany do celistvého úkonu poskytuje životný éter.

  

Poznávanie éterických síl na príklade pečenia chleba - Heinz Grill: Štyri étery v chlebe

Poznávanie éterických síl na príklade potravín a varenia - Heinz Grill: Výživa a dávajúca sila človeka

Antropozofická metóda spoznávania éterických síl

Frühjahrspflanze

Heinz Grill

Jarná rastlina

Aus Kreisen weiten Ätherlichts

tastet herab feinste blütenfrohe Berührung,

gebärdet aus sonnenlichten Höhen

das werdende Frühjarspflanzenwesen.

Zo širokých kruhov éterického svetla

siaha nadol najjemnejší radostný kvetný dotyk,

nastávajúca jarná rastlinná bytosť sa rodí

zo slnečne jasných výšin.

Das Licht aber, das sonnenleichte,

das reine Geschöpf, das außerirdische,

gibt und sinnet dem Tode,

dem Zyklus der Erdenstofflichkeit.

Svetlo ale, to slnečne ľahké,

to čisté stvorenie, to mimozemské,

sa odovzdáva a mysľou smeruje k smrti,

do cyklu pozemskej látkovosti.

Es knospet, sprießt, erblühet

ein Licht aus ehemaligen Äthersphären,

zur Mitte geworden unsagbar

im Zentrum wachsender Erdenwelten.

Raší, tryská, rozkvitá

to svetlo z prvotných éterických sfér

stávajúc sa nevysloviteľne stredom

uprostred rozvíjajúcich sa pozemských svetov.

Damit entstehen können endlich

jene frohen Töchter der Sonne selbst,

im Pflanzenwesen, im Blütenschimmer,

reine Formen, ein geschmeidiges Kleid.

Aby konečne vzniknúť mohli

tie radostné dcéry samého slnka

v rastlinných bytostiach, v kvetnom svite,

tie čisté formy hebkých šiat.

Die Frühjahrspflanzen wirken nun

im sanften blauen Ätherglanz

auf den Menschenwillen heilsam

zu guten Erdentaten ein Atem.

Jarné rastlinky tu

v mäkkom modrastom éterickom lesku

a liečivo na ľudskú vôľu pre dobré pozemské činy

spôsobujú dýchanie.

atď

stránku pripravujeme