meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť

   Pozdrav slnku - surya namaskar

Ponúkame Vám svetoznámu zostavu 12-tich ásan, ktoré sa cvičia v svižnom rytme a precvičujú celú chrbticu. Môže byť poňatá ako rozcvička na ráno alebo ako meditatívne rytmické cvičenie v ktoromkoľvek dennom čase.

Zdravotné účinky na chrbticu, precvičenie celého tela a osvieženie všetkých orgánových sústav býva častým dôvodom na cvičenie. Rytmické striedanie otvárania a zatvárania v rýchlom slede a s dobrou silou pnutia, zosúladené s dychom, poskytuje cvičiacemu zážitok koncentrácie.

Podstatou cvičenia Pozdrav Slnku je rytmické striedanie 12 giest, ktoré upomínajú na oddanosť duchovným princípom tým, že vyjadrujú úctu človeka voči vznešenému duchu Slnka. Slnko predstavuje myšlienkovú silu človeka. Spirituálny učiteľ Heinz Grill pripojil sprievodnú mantru, ktorú dnešný moderný človek dokáže koncentrovane myslieť a nasledovať.

   

    Postoj pozdravu - modlitby

    Výdych

    Z materinskej pôdy rastie Ja ...

   

    Chrbát sa klenie dozadu v ďalekom natiahnutí, postoj otvorenia.

    Nádych

    ... tryskajúcou energiou,

   

    Intenzívne natiahnutie do predklonu.

    Výdych

    ... ako keď sa chlapec ...

 

    Telo poklesne k zemi a otvorí sa do formy polmesiaca.

    Nádych

    ... stáva žiakom,

 

    Rovné vystreté telo.

    Zádrž dychu

    ... ktorého učenie ...

 

    Hlava, hrudník, kolená a prsty na nohách položíme na zem.

    Výdych

    ... vedie k prosbe, ...


    Chrbticu klenieme aktívne do záklonu bez dvíhania sa pomocou rúk.

    Nádych

    ... bdejúc ...


    Chodidlá celé na zemi, dobre vystrtý chrbát.

    Výdych

    ... pre veľkú skúšku.


    Dobré poklesnutie k zemi a otvorenie smerom nahor.

    Nádych

    ... Verná oddanosť ...


    Aktívne natiahnutie do predklonu s vystretým chrbtom.

    Výdych

    ... v službe ...


    Zo stredu tela sa natiahneme do diaľky vzad do otvorenia.

    Nádych

    ... vedie junáka ...

 

    Ruky vedieme po stranách nadol.

    Výdych

    ... k otcovi.

Hlbšie myšlienky o cvičení, o jeho význame a sprievodnej mantre si môžete prečítať v knihe Heinza Grilla "Duševná dimenzia jogy", na s.290.

Postupne tu budeme uverejňovať návody, ako toto cvičenie vykonávať s ohľadom na sústavu životných síl (éterické telo).

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne.

      O joge  cvičenia jogy < zostavy ásan  späť