meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Meditácie počas leta 2022

Najhlavnejšie témy počas leta 2022 podľa meditačných listov Heinza Grilla: 

"Intenzívna orientácia vedomia v objektívnej jasnosti voči téme, voči nejakej spirituálnej myšlienke, voči nejakému opisovanému javu vo svete alebo voči zvolenej osobe robí tento objekt pozorovania slobodným. Čím jasnejšie je vstúpenie do vzťahu a skutočná predstava zvolenej témy, tým viac bude pozdvihnutá do svetlej sféry. Zahalenia a závoje so svojimi zmätkami pomaly odpadávajú preč od tohto objektu a jasné svetlo prehľadu, ktoré sa otvorí v koncentrácii, získa zvrchovanú éterickú vyžarujúcu silu."

- vnímať zmeny v okruhu pri vernom fyzickom pozorovaní, pri koncentrácii na čistú myšlienku ... (formy, farby)

- vnímať, čo človek vytvára okolo seba pre druhých svojimi rečami ... (formy, farby)

- zo 16 kvalít višudha čakry, podľa toho, ako opisuje Rudolf Steiner rozvíjanie 8 kvalít, bola vyzdvihnutá kvalita reči

Rudolf Steiner: "Iba to, čo má zmysel a význam, môže vyjsť z úst tajného žiaka. Všetko rečnenie kvôli rečneniu ho odvádza od cesty."

Heinz Grill: "Správna miera a kvalita rozprávania sú aktívnymi duševnými pochodmi, ktoré, keď sa im nevenuje dostatočne pozornosť, nedokážu dospieť k svojmu náležitému rozvoju posilňujúcemu zdravie a formujúcemu vzťahy."

„Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich mole a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničia ani mole, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce." Mat 6,19-21

- aktívny duševný proces

- čo prinesie budúcnosť? konsolidačná fáza - rozvinutie vzťahu k pozemským udalostiam, ako aj k duchovným vývinovým obsahom ...

- Aké pocity a tiché vnemy sa v budúcnosti prebudia v duši človeka, ktorý žije v dnešnom zápolení doby?

- Aké sú súčasné pocity a aké pocity sa majú vložiť do duševného tela človeka na základe udalostí doby? Aké očakávania žijú v duchovnom svete a klopú na bránu duše?

- pojem spiritualita - Aké, ktoré dimenzie sú nosné a pretrvajú po smrti? Ako a akými slovami sa dajú popísať tieto zážitkové skúsenosti?

- Heinz Grill: "Budúcnosť prinesie také pocity, že mnohí ľudia, ktorí konajú negatívne činy kvôli systému alebo kvôli egoistickému získaniu výhod, budú prežívať naozajstnú stratu seba samého. V dôsledku nezadržateľného kolapsu prostredníctvom temnoty existencie tieto pocity zasiahnu ustarostenú úbohú ľudskú dušu. Hoci dnes ľudí riadi nerozum, klamstvá a mnoho zbytočných konfliktov, duchovný svet prichádza bližšie k dušiam a otvára záblesk morálneho svedomia. Bude to pocit, že človek sám sebe škodil, a preto musí ďalej žiť v úbytku a v horších podmienkach. Pocity ľudí však budú v budúcnosti mnohoraké. V núdzi, akú plodí táto doba, s mnohými pocitmi strát, ktorými jedinec trpí, sa však duchovný svet približuje. Kompenzácie už viac nestačia na vyhýbanie sa realite. Pocity, že duch existuje, morálka, ako aj osud so svojou logikou budú v budúcnosti k človeku ticho pristupovať."  

- tiché pristupovanie duchovného sveta k človeku

predošlé meditácie   ...   ďalšie meditácie