meditácie

články

12.4.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Dielo Heinza Grilla

Ako učiteľka jogy, napriek dnes zaužívanému obsahu tohto pojmu, sa cítim skôr ako spolupútnička spolu s ostatnými ľuďmi na ceste jogy, než nejaká učiteľka v tradičnom zmysle, ktorá sa niečo naučí, vie to a potom z tejto pozície to učí a pristupuje k ľuďom akoby bola niečím viac, niečím lepším. Cítim sa byť celkom obyčajným človekom kráčajúcim po ceste vývoja, tak ako všetci ostatní. S týmto postojom som vedome svoje pôsobenie v roku 1993 začínala a nikdy som ho neopustila.

V tejto svojej životnej úlohe mám v úmysle predkladať svetu plnosť jogy v jej vývine, v jej celistvosti, hĺbke a kráse.

Joga je viac ako telesné cvičenie, joga je oveľa viac, než ásana. Chcela by som so svojimi spolupútnikmi zdieľať toto nesmierne bohatstvo jogy.

Pri práci na verejných hodinách jogy používame neprestajne telo. Popri tom sa v každom cviku orientujeme na rozlišovanie toho netelesného od toho telesného. Zaoberáme sa členením svojej bytosti na tie spočiatku tajomné a nepoznané stránky svojej bytosti. Napríklad hneď aj tou prvou netelesnou stránkou človeka, ktorú sa môžeme učiť vnímať a pracovať s ňou, a to sú životné, čiže éterické sily. A práve pri tejto úlohe som objavila drahocennosť knihy Heinza Grilla: Výživa a dávajúca sila človeka.

Očarená éterickým bohatstvom tejto knihy, ktoré sála z každej jej strany, spolu s ďalšími spolupracujúcimi priateľmi predkladáme ju slovenskému čitateľovi. Mimoriadne obohacujúco pôsobí kniha o výžive celkom novým rozmerom chápania najmä pri spoznávaní jednotlivých druhov potravín z pohľadu ich éterických kvalít.

Kniha umožňuje ľahšie členiť vlastné poznávanie, lepšie sa vyznať v dojmoch, ktoré človek získava pri práci v kuchyni, ale aj pri práci napríklad v záhrade a taktiež aj pri cvičení s telom. Čítanie knihy a cvičenie alebo práca podľa nej pomáha rozširovať a diferencovať vnímanie a pozdvihovať ho ďalej k vedomému poznávaniu svetla a jednotlivých éterických síl. Už len keď študujeme túto knihu, zbadáme, že do istého stupňa v našej duši nastáva znovuzrodenie určitých podstatných prvkov v pocitovom organizme.

Práca s touto knihou zapaľuje v človeku rozohrievajúci záujem o hlbšie stránky výživy a o poznávanie sveta okolo seba a aj seba samého. Uskutočňovanie myšlienok z tejto knihy pomáha človeku celkom individuálne začleniť sa nanovo do spoločenstva ľudí, do vzťahov, do súvislostí so svetom, s prírodou a čo je jedinečné aj do súznenia s kozmom. Našim vrúcnym želaním je, aby slnko tejto knihy svietilo na všetkých ľudí.

Knihu Heinza Grilla o výžive považujem za výnimočne cenný príspevok k pozdvihovaniu dnešnej kultúry stravovania. S vďakou sa obraciame k jej autorovi za to, že otvára dnešnému človeku novú perspektívu vývinu a to nielen osobného, ale predovšetkým prostredníctvom vývinu jednotlivcov v ich súčinnosti v rámci pospolitosti aj k vývinu ľudstva ako celku. Kniha je výdatným a výrazným kultúrnym činom pre dnešok, aby vysoké ciele ľudského vývoja mohli byť krok po kroku napĺňané.

Danica Ondrušová

Vydavateľská činnosť < Dielo Heinza Grilla  Výživa a dávajúca sila človeka < naspäť

Heinz Grill:  Preduchovnenie tela 

V deň príchodu Heinza Grilla do Bratislavy - 24. mája 2013 a deň pred celodenným seminárom s ním Narajana vydala preklad jeho ďalšieho knižného diela "Preduchovnenie tela".

Kniha obsahuje 224 strán, z toho je 17 farebných fotografií, 72 čiernobielych fotografií a 1 vložený plagát formátu A3.

Knihu si môžete objednať na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dopredávame posledné výtlačky knihy za zníženú cenu 10 € (pôvodná cena je 16 €). Kniha je stále aktuálna a na kurzoch podľa nej cvičíme.

Odber je možný po dohode osobne alebo knihu môžeme zaslať poštou na dobierku v cene 10 € + poštovné.

Kniha je praktickou pomocou pri úsilí o hlbšie poznanie jogových polôh. Nachádzajú sa v nej nádherné imaginatívne obrazy. Na rozdiel od knihy "Duševná dimenzia jogy" obsahuje ucelené cykly jogových ásan, teda kompletné jogové zostavy, ktoré sú vždy zamerané na určitú ťažiskovú ásanu (alebo aj 2-3). Je tak vhodná pre jogových učiteľov, ako aj pre široký okruh cvičencov na ceste spoznávania celých jogových „viet“ – zostáv, skladajúcich sa z jednotlivých „slov“ – ásan.

Myšlienka z knihy: "Cvičenia samotné, ako sú interpretované textami a znázornené obrázkami, sú zjaveniami živo pôsobiaceho ducha, a tak sú láskou".

Vydavateľská činnosť < Dielo Heinza Grilla  <naspäť