meditácie

články

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Joga je viac než ásana.

Meditácia 118, 119

25.decembra 2021

Meditačný obsah č. 118:

V meditácii alebo aj keď človek vykonáva predstupeň - cvičenie koncentrácie a obsahovú výstavbu - musí sa oslobodiť od všetkých subjektívnych, emocionálnych, asociatívnych, projektívnych a hnacích potenciálov, ktoré sú uskladnené v tele. Vonkajší hurhaj a mnohé každodenné rušivé vplyvy sú väčšinou lepšie vnímateľné a rozpoznateľné, než tie potenciály psychických väzieb, ktoré páchajú zásahy zo strany pocitového tela alebo – ak to vyjadríme inak – zo strany podprahových častí astrálneho tela. Vnútorná psychická a emocionálna sloboda je však pomocou cvičenia a vážneho zaoberania sa dosiahnuteľná a dokonca je nevyhnutná pre celistvý spirituálny život.

Pre úlohu tvorby poznania osoby Ursuly von der Leyen je potrebná dôkladná biografická „anamnéza", ak sa to dá tak vyjadriť. Odkiaľ pochádza? Ako sa dostala do politiky? Aká je jej životná dráha? A nakoniec: Čo hovorí? Ako rozpráva na verejnosti a aké je pozadie jej reči?

Po zoznámení sa s osobou, cvičiaci zvolí jednu centrálnu výpoveď, ktorú na verejnosti vyhlásila a pokúsi sa vyskúmať pozadie jej reči a konania. Vonkajšie nesie vnútorné, neviditeľné tajomstvo. Nesmie však nastať chyba, aby to vonkajšie navádzalo k moralizujúcemu úsudku. Vcítiť sa a dokonca celkom vstúpiť do tej inej skutočnosti, ktorá žije za slovami, má pre poznanie ducha rozhodujúci význam.

Pri cvičení jedinec zistí, že by chcel dosiahnuť nejaký výsledok. Toto chcenie je na jednej strane prirodzené, avšak predsa len vytvára zabraňujúcu bariéru, lebo práve prostredníctvom tejto skutočnej žiadosti sám cvičiaci zatieňuje skutočné vedomie poznania. Starostlivá práca s rozlišovacou orientáciou je v zásade na tejto ceste potrebná.

Zdroje

Bhagavad Gita, Kap. 3 Verš 37:

śrībhagavānuvāca

kāma eṣa krodha eṣa

rajoguṇasamudbhavaḥ

mahāśano mahāpāpmā

viddhyenamiha vairiṇam

Krišna povedal: „Je to túžba a jej brat zlosť, ktoré vznikli z kvality nepokoja, ktorá sa nazýva Radžas. Táto túžba všetko pohlcuje a predstavuje hriech; rozpoznaj ju ako svojho vnútorného nepriateľa.

Obsahom 119 meditácie je článok

https://heinz-grill.de/sk/vyhlad-pre-rok-2022-von-der-leyen/