Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Meditácia 32

O metóde kladenia otázok podľa Heinza Grilla

Meditácia 32:

RS: Poznávanie vyšších svetov, kap. Veľký strážca prahu:

„Čas medzi narodením a úmrtím je nevyhnutným výrazom toho, čo by nový život mohol zachrániť / spasiť z minulého odumretého života. Choroba nie je ničím iným, než kontinuálnym účinkom tých odumretých častí minulosti."

HG: Život alebo to, čo je živé, sa vyvíja, keď ašpirant na školiacej duchovnej ceste nejakú myšlienku, ktorú doteraz ešte dostatočne nerozvinul, rozvinie až do stupňa pružného uvedomenia, ktoré je schopné sociálnosti a vintegruje túto myšlienku do života. Ak túto disciplínu rozvíjania rozhodujúcich spirituálnych myšlienok zamešká, kráča po ceste smrti.

Čo dnes robí archanjel v celom duševnom tele a čo v človeku a v ľudstve spôsobuje svojím vedením?

Ako sa v človeku prejavuje boj prebiehajúci na nebi?

Aké následky diania v duchovnom svete je možné objaviť v pozemskom svete v týchto nepokojných časoch?

Aký význam má korona kríza vo vývoji ľudstva, keď ju chceme objasňovať duchovne?

Aké presne sú tie vývojové procesy jednotlivého človeka v rámci spoločnosti, ktoré podporuje archanjel?

Je nádherné, že odpovede nemôžeme nájsť v nijakej knihe. Musíme sa spoliehať na vlastné duchovné bádanie.

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť