Anaháta čakra - srdce

           

   TADASANA         SARVANGASANA 

              strom         stoj na pleciach / sviečka

 

                 

 PADANGUSTHASANA          KAKASANA          SAMDHISTHANA    

     stoj na prstoch nôh / drep          vrana               Andrejov kríž              

 

 Túto stránku pripravujeme - doplníme popisy jednotlivých cvikov, ako ásanu vykonať, vnútorný význam polohy aj zdravotné účinky ásan.

Živé cvičenie s odborným vedením a prihliadaním na Vaše špecifiká Vám ponúkame na pravidelných cvičeniach v menších skupinách vo forme kurzov jogy, alebo aj individuálne.

   O joge  ásany  <   späť