meditácie

články

21.4.2023 o 16:16

Joga je viac než ásana.

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Meditácia 128, 129, 130

5. marca 2022

Meditačný obsah 128

Pozorovanie účinkov plagiátov vo vzťahu k riadnemu používaniu citácií a autorských práv touto meditáciou uzatvárame. Duchovné školenie a formovanie meditácie sa musí zakladať na prvom prirodzenom poriadku, ktorý potrebuje takzvané astrálne telo pre svoje pokojné a intaktné zosúladenie vzťahov.

V dnešnej aktuálnej situácii sú znepokojujúce machinácie, ktoré sa dejú na ukrajinskej scéne. Spravodajstvá sú všetkým možným, len nie sú spoľahlivé, alebo, aby sme to vyjadrili inak, sú klamlivé a jednostranné. Pri dôkladnom pohľade na celú situáciu je možné si dobre všimnúť, že za všetkými odsúdeniami zo strany Nemecka o invázii Putina, stojí akési vojnové štvanie.

Otázka, ako sa meditujúci voči tomu celkovo stavia, čo môže robiť a myslieť, nie je jednoduchá. Z ezoterického pohľadu existujú veľmi jasné dôvody, prečo sa veci čoraz viac vyhrocujú. Opisovať tieto ezoterické dôvody by však nebolo účelné a ak by človek o nich vedel, neprinieslo by to žiadne zmeny, pretože tieto poznatky by ostali len na povrchu.

Pri ďalších meditáciách by sme mali naďalej pristupovať k oblasti, ktorá nás nabáda k vývoju, je to takzvané piate centrum, ktoré je kľúčové pre rozvoj srdcového centra. Každý jeden človek by dnes chcel rozvinúť svoje srdcové centrum a predsa musí najprv rozvinúť svoje piate centrum, višuddha-cakru, ako nadriadenú úroveň, ktorá vytvára poriadok v astrálnom tele.

Dych, najmä voľný dych, ktorého ideu a metodiku som vyvinul, opisuje neporušené piate centrum. Toto sa školením vychováva k svojej príjemnej, širokej dimenzii prostredníctvom určitých cvičení duše, prostredníctvom procesov aktívnych vo vedomí a najmä prostredníctvom založenia duchovného obsahu. S dobrým piatym centrom bude človek prirodzene čeliť negatívnym podmienkam doby.

Nasledujúca pasáž evanjelia slúži ako prvý základ pre meditáciu o dychu:

23 Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj tuniku. Ale tento odev nebol zošívaný, bol odhora v celku utkaný. 24 Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho, ale žrebujme oň, čí bude!" Aby sa splnilo Písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili žreb." A vojaci to tak urobili. (Ján 19, 23-24)

Rudolf Steiner k tejto pasáži z evanjelia hovorí, že tunika je vyjadrením celého ovzdušia zeme. Ostáva nerozdelená, ale žrebovali o ňu. Vzduch sám o sebe patrí všetkým ľuďom a vďaka svojej vlastnej ľahkosti a oscilácii uniká pred zasahovaním.

Úryvok z evanjelií v súvislosti s výkladom Rudolfa Steinera je obsahom meditácie na budúci týždeň. Prostredníctvom tejto každodennej meditácie si cvičiaci čoraz viac získava vzťah k podstate vzdušnosti.

Zdroje:

1) Heinz Grill: „Sedem sedmoročí a sedem čakier" – Piate energetické centrum

2) Rudolf Steiner: „Teozofia na základe Jánovo evanjelia" – prednáška zo 6. novembra 1906, v GA 094, s. 295-296.

11. marca 2022

Meditačný obsah 129

Ovzdušie obaľuje celú Zem a každé indivíduum dýcha tento vzdušný živel bez toho, že by samého seba mohlo vymedziť do nejakej svojej vlastnej domnelej ríše s ostrými kontúrami. Pokiaľ si pozemská viditeľná skutočnosť s jej určenou formou nárokuje priestor, tak na rozdiel od tohto materiálneho bytia - vzduch priestor vypĺňa bez toho, aby ho celkom obsadil. Všetko vzdušné ostáva v pohybe a hýbe sa z jedného miesta na druhé a od jedného indivídua k druhému.

Tento vzdušný okruh môže byť teraz naplnený myšlienkami viazanými viac materialisticky alebo na rozdiel od toho môže byť slobodnejšie, pohyblivejšie a duševne živšie zušľachtený. Ľudské vedomie sa najrýchlejšie hýbe bezprostredne smerom do vzdušného živlu a podľa toho, aký charakter majú pocity a myšlienky jednotlivcov, to podstatné sa rozvíja v atmosfére vzduchu.

Keď na nejakom mieste nastane vojna alebo nepokoje, neznamená to, že by sa presne v tomto ohnisku nachádzal pôvod diania. Ako práve Nemecko tu na Západe negatívne rozohňuje vzduch, že to zvádza k vojnovému akcionizmu (v zmysle prehnanej aktivity)? Podobne ako pri počasí sa vzájomne ovplyvňujú oblasti vysokého a nízkeho tlaku aj pri situácii vo svete je tu všetko spojené, aj určité karmické osudy sa odohrávajú práve preto, že iné si vyhradzujú zvláštne prednostné miesto v zdanlivej aristokratickej ušľachtilosti, ktorá je v skutočnosti popudzujúcim šialenstvom.

A preto úlohou pre meditáciu bude usmerňujúca otázka:

Čo a aké sily prioritne odovzdáva jednotlivý človek, predovšetkým vlastné ja a vlastný akcionizmus, do veľkého vzdušného obalu Zeme? Ako je dych viazaný nevedomosťou a emocionalitou?

Zdroje na prehĺbenie:

1) Slobodný dych je základným predpokladom vydarenej meditácie. Pokiaľ cvičiaci zotrváva celkom vo väzbách svojej vlastnej telesnosti, nedokáže uskutočniť slobodnú a účinnú myšlienkovú prácu. Dýcha neslobodne a dychom sa nevedome viaže späť na dovtedajší emocionálny potenciál, a tým na svoju karmu.

2) Rudolf Steiner v súvislosti s Jánovým krstom vyslovil nasledovné slová:

(...) Teraz pochopíte, že v tom okamihu, ako sa to udialo, nezúčastňovala sa toho iba malá časť priestoru, kde sa Jánov krst odohrával. To by bola iba ľudská krátkozrakosť, keby sme verili, že čokoľvek, čo sa deje v súvislosti s akoukoľvek entitou, by bolo uzavreté v medziach, ktoré oko vidí. To je mocná ilúzia, ktorej by sa mohli ľudia oddávať, ak by dôverovali iba svojim očiam. (...)" GA 112, s.183, Krst v Jordáne

3) Heinz Grill v článku „Korona vírus: zaoberanie sa strachmi a sugesciami" (https://heinz-grill.de/sk/koronavirus-povedomie/):

„Keď niekto trochu presnejšie pozoruje súčasné opatrenia, ktoré sa uplatňujú v boji proti vírusu, neostáva mu iné, než skonštatovať, že potenciálnym nebezpečenstvom je omnoho viac strach, než vec samotná. Strach v takomto rozsahu uvoľňuje nevedomé, strhujúce reakcie a zahaľuje človeka ako otrávený vzduch na dýchanie. Stupňujúce sa reakcie neznamenajú nič iné, než to, že občan neprejavuje odvahu zastať si svoj vlastný potenciál a svoju schopnosť, objektívne myslieť nejakú vec, predstavovať si ju a posúdiť. Inštinktívna reakcia typu "chrániť-sa" vedie ľudský potenciál vedomia skutočnosti do priepastnej hĺbky a doslovne ho viaže späť do sveta karmy, ktorá ho viac alebo menej uzatvára v starých štruktúrach."

18. marec 2022

Meditačný obsah 130

Každý jedinec svojimi skutkami a svojimi pocitmi nevedome spôsobuje nie len vonkajší pohyb vzduchu, ale do okolitého prostredia odovzdáva bytosti, reálne astrálne substancie. Aj samotná snaha nevypustiť bytosti do ovzdušia je odsúdená na neúspech, keďže ľudská túžba pôsobí v neustálej aktivite cez organizmus a rozosiela ním vytvorené substancie akoby to boli jemnohmotné produkty.

Proti tejto žiadostivosti pôsobí takzvaný ľudský rozum, ktorý by mal byť založený na jasných predstavách a myšlienkach.

Friedrich Schiller to vyjadril veľmi jasne v zmysle procesu oslobodenia prostredníctvom rozumu alebo, inak povedané, prostredníctvom vyššieho ľudského myšlienkového zmyslu:

Vydobyl si vyšší zmysel,
ktorým si vynútil záblesk pravdy,
ktorý oslobodzuje samotných duchov.
Vybojovať si slobodu rozumu
znamená práva pre všetky národy,
platí na celú večnosť.1

Na inom mieste Schiller hovorí jednoduchším spôsobom:

Rozum je pochodňou v žalári.2

Veľký nemecký básnik nepoužíva slovo rozum v banálnom zmysle, ale ho volí veľmi vedome v obsahovo ušľachtilom význame morálnych myšlienok.

Slobodný dych otvára okno harmónii, ktorá nepozná a nestrpí poviazané bytosti, ktoré by museli v atmosfére niesť podobu tieňovej existencie. Je výsledkom dosiahnutia procesov stretania sa a myslenia na základe obsahu.

Avšak predpokladom slobodného dychu a akéhokoľvek prvého vývoja dobrého myšlienkového zmyslu je, že človek zohľadní nasledujúcu vetu, ktorá je príkladná pre piatu čakru a tvorí jej základný východiskový bod:

Po nazeraní, pozornosti a obsahovej myšlienkovej orientácii nasleduje slovo a toto je cesta slobody, ktorá nikdy nesmie byť obrátená.

Preto človek nerozpráva predtým, než by nadobudol primárne nazeranie na druhého alebo na nejakú záležitosť.

Nasledovný týždeň bude táto veta sprevádzať meditáciu.

1 Schiller, F., Básne. Z: Na oslavu prelomu storočia (Fragment), 1801
https://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Vernunft&f_autor=3312_Friedrich+von+Schiller prevzaté 18.3.2022

2 Schiller, F., Teoretické spisy. Filozofické listy. Napísané na začiatku a v strede 80tych rokov.
https://www.aphorismen.de/suchef_thema=Vernunft&f_autor=3312_Friedrich+von+Schiller prevzaté 18.3.2022

Ďalšie meditácie

Predošlé meditácie