meditácie

články

21.6.2024 o 16:16

 

Joga je viac než ásana.

 aktuálne cvičenia:
Liečivé zmyslové vnímanie

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Trojčlennosť duše v praxi ásan

trojčlennosť človeka

trojčlennosť duše

Pozdrav slnku - podľa éterických zákonov 

                     - metodický nácvik podľa trojčlennosti duše

ásany - cviky jogy ako nástroj poznávania trojčlennosti ľudskej duše

Termín:  17. - 19. júla 2020

          piatok  17.7.  ...   17:30 - 19:00

          sobota 18.7.  ...     8:30 - 11:00

          nedeľa 19.7.  ...     8:30 - 11:00

Miesto:  Koziarka - Kde to je?

Cena:  35 € za celý seminár

Seminár mal vzostupný a nadväzujúci charakter. Podľa slov účastníkov, seminár bol pre nich obohacujúci, plný prekvapivo nových momentov a prežívania.

Na príklade cvičenia Pozdravu Slnka a niekoľkých ásan účastníci prakticky, živo a vlastnou skúsenosťou spoznávali a rozvíjali

dušu pocitovú - prvý deň

dušu rozumovú - druhý deň

dušu vedomú - tretí deň.

Duša pocitová - ako ju zažiť najvýraznejšie a čo najsamostatnejšie? Pomohli sme si napodobením detí, ktoré v prvom sedmoročí rozvíjajú túto oblasť duše prednostne. Myslenie ešte nevstúpilo u nich do riadneho rozvoja, učia sa predovšetkým pozorovaním a napodobovaním. Jedna účastníčka nám po seminári napísala: "Ale to, že tento spôsob možno od nich "odkukať", aplikovať a dokonca prežívať rovnaké pocity ako "vzor", bolo pre mňa úplnou novinkou." Ako dospelí sme si tiež porozprávali o dobách prastarého Egypta, o tom, ako vtedy ľudia vnímali svet, ako ho uchopovali cítením a ako sa v tých dobách v celom ľudstve duša pocitová vyvíjala. Po takejto príprave v spomienkach na detstvo, v predstavách, ako duša pocitová prichádzala prostredníctvom ľudí na svet v dávnych dobách, sme aj my iba vnímali cvičenie Pozdrav Slnku a nechávali sme vo svojej duši rozoznievať pocity, ktoré toto cvičenie v sebe nieslo. "Veľmi zaujímavý pocit a poznanie, že aj keď "vypnem" myseľ a "vyprázdnim" svoje myšlienkovisko, stále môžem zažívať pocity a to úplne naplno."

Duša rozumová- zažiť ju, je pre dnešného človeka oveľa ľahšie, lebo ide o tú časť duše, ktorú bežne pestujeme v školách pri rozvíjaní logického a racionálneho myslenia. "Porovnať si na vlastnej mysli, tele a prežívaní postup cvičenia podľa pocitov s postupom myšlienkovým kedy najprv slovne sformujem, čo budem robiť, až potom konám, bolo pre mňa úplne nové."

Duša vedomá - tretí deň sme zopakovali cvičenia predošlých dvoch dní, akoby sme si zopakovali svoj vlastný vývoj, či už v tomto živote od útleho detstva s prevažujúcim citovým vnímaním a ďalej k rozvíjaniu rozumu, alebo v dimenziách oveľa väčšieho časového rozpätia - od spôsobu citového vnímania prastarých Egypťanov alebo Chaldejcov, až k spôsobu rozumového myslenia rozvíjajúceho sa v ľudstve v dobe grécko-rímskej, v ktorej koniec-koncov vznikli aj zárodky dnešných vied. Duša vedomá je práve tá časť duše, ktorú máme za úlohu rozvíjať v dnešnej dobe. A tak sme sa o to snažili. Podľa vnímania predcvičeného Pozdravu Slnka na viacero spôsobov, sme si u každého vedome sprítomnili, čo práve tým konkrétnym prejavom prichádza do vnímania. A potom sme ten daný aspekt konkrétne a jasne pomenovali a následne vedome vložili do vlastného cvičenia. "Nikdy som si to takto naplno nezažila. Myslím, že teraz som to ľahšie vnímala práve preto, že bol seminár rozdelený na viac dní." ... "A krásne bolo zacvičiť si pozdrav slnka na všetky spôsoby, podľa prívlastkov, ktoré sme vypozorovali a Ty si ich zapísala na tabuľu. Neverila by som, že je možné cvičiť ho toľkými rôznymi spôsobmi, byť si tých rozdielov vedomá a dokonca, že môžu byť viditeľné pre iných. ...Neviem si predstaviť, že by som bez tohto ozajstného prežívania naozaj rozumela rozdielu v týchto troch spôsoboch práce na ásanách."

Viac tu o seminári nebudeme písať, lebo išlo predovšetkým o "vnútorné pocity a nové vedomé poznania, ktoré sa nedajú zdieľať inak, ako samotným zážitkom".

semináre  <  späť

 

ilustračné fotky